Organitzat per Sant Quirze Natura i DEPANA, un grup d’una vintena de persones entre les que es trobaven veïns i veïnes de Sant Quirze, membres del GAF (Grup d’Acció Forestal) i de NACS (Societat per a la Conservació de la Natura i de l’Animal), va dur a terme una actuació de restauració de l’entorn de la Font de la Riba de Sant Quirze del Vallès.

L’acció va comptar amb el recolzament de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la presència del seu Regidor de Medi Ambient. També es va comptar amb la col·laboració econòmica d’ascensors Jaca. Podeu trobar més informació i imatges a la crònica publicada al digital Diari Sant Quirze.

La jornada va començar amb una introducció a les característiques de l’entorn objecte de l’actuació. La Font de la Riba està situada a la zona de Can Poncic, proper a una zona humida i a curta distància del torrent de la Betzuca.

És especialment interessant assenyalar la proximitat de l’antiga balma de can Pallàs, localització d’un jaciment neolític.

Es tracta d’un jaciment sepulcral col·lectiu distribuït en dues zones, la corresponent a la bauma i un enterrament tumular. A les excavacions es van localitzar restes de cranis i ossos llargs així com diversos elements d’aixovar, ceràmica i eines. Tots aquests materials es daten en el període de transició del Neolític recent al Calcolític.

En les diverses etapes de l’excavació, a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona, també va col·laborar alumnat dels instituts Sant Quirze del Vallès i La Romànica de Barberà del Vallès.

Restes òssies trobades en el jaciment de la bauma de can Pallàs

Accions de restauració de 2008 i 2009

L’entorn de la Font de la Riba és doncs, un indret amb interès pels humans des de temps immemorial.  Cal afegir també que és una de les poques fonts actualment existents a Sant Quirze. Per aquest motiu i pel seu estat precari, el 9 de novembre de 2008 es va dur a terme una acció per a la restauració de la font i del seu entorn. El 22 de novembre de 2009, en una altra actuació, es va instal·lar un plafó decorat amb dibuixos infantils. Podeu veure la inauguració del plafó en aquest vídeo.

Primer objectiu, la neteja de l’entorn

La primera operació d’enguany va consistir en la neteja del plafó amb els dibuixos que es trobava cobert de verdet. Seguidament es va inspeccionar tot el sector i es van retirar les deixalles amb recollida selectiva.

Eradicació de flora al·lòctona invasora

L’eliminació de vegetació invasora molts cops requereix de procediment expeditius amb equipament mecanitzat i no sempre resulta fàcil l’accés al llocs on es troben els exemplars.

Al voltant de la font es van localitzar especialment exemplars d’ailant, yucca, troana i canya que es van retirar i es van amuntegar a l’espera de ser recollits pels serveis municipals.

Retirada de canya

Tallar troncs d’ailant requereix medis mecànics contundents

Branques de troana i soca d’ailant

L’accés al lloc on es troba un exemplar que cal eliminar pot ser complicat

Restauració dels elements de fusta

A les tasques de recuperació de la font efectuades el 2008  van habilitar, amb troncs de castanyer, unes escales d’accés a la font des del carrer ja urbanitzat. També es va instal·lar un banc, també de fusta. A aquests elements es va afegir, l’any següent, el plafó amb els dibuixos sostingut també amb postes de fusta.

Durant la l’actuació d’enguany es va procedir a protegir la fusta amb un tractament amb oli vegetal per a protegir-la de la intempèrie.

Condicionament de l’entorn immediat de la font

La font de la Riba no té broc pròpiament dit. Un petit rajolí flueix per una vareta acanalada que fa de broc de la font. Per una petita cavitat es produeix així mateix la surgència d’un altre reduït cabal d’aigua. Aquest aigua baixa per una petita canalització i s’escampa entre la vegetació.

El rajolí de la font

El desguàs de la font abans de l’actuació

Aprofitant la presència de troncs, que prèviament es van trossejar es va construir una petita bassa per a facilitar a la fauna la disponibilitat d’un punt d’aigua. De fet en aquest indret ja havia hagut una bassa de major volum.

Construcció de la petita bassa

Aspecte final de la font

Al retirar la fullaraca es va retrobar una mena de pedrís, mig colgat per la terra caiguda pel talús.

Recuperació del pedrís

Estat actual de la font

Estat de la font en 2008

Valor ambiental de la font de la Riba

No cal insistir massa en la importància que tenen en el nostra clima mediterrani les zones humides per petites que siguin. Les fonts són un centre d’atracció molt important per la fauna. Els amfibis són totalment dependents  de la presència d’acumulacions d’aigua, per modestes que siguin.

La coberta arbòria de la font de la Riba està formada principalment per roure martinenc (Quercus humilis) amb presència de les espècies típiques de la roureda i de l’azinar.

Els fulls de roure entapissen gairebé per complet el terra.

La gavarrera (Rosa canina) a l’espera del mes de maig per a florir.

El galzeran (Ruscus aculeatus), mig amagat, es delata amb les seves baies d’un roig cridaner.

Les flors de la viola d’olor (Viola odorata) s’avancen a la primavera.

L’arítjol (Smilax aspera) s’enfila entortolligant-se per la resta de la vegetació.

Daldinia concentrica en una soca d’ailant, al costat de la font (A l’enllaç, trobareu informació sobre aquest fong)

Enllestida la feina, va fer-se la foto de grup i un petit refrigeri per acomiadar i agrair als assistents la seva col·laboració.