Barcelona, 5 d’octubre de 2018

El dijous, 4 d’octubre, ha estat alliberada l’óssa “Claverina” a la Vall del Bearn, al Pirineu atlàntic francès. El divendres, 5 d’octubre, s’ha alliberat l’óssa “Sorita” a la mateixa zona.

DEPANA celebra aquests alliberaments, ja que eren la única opció per evitar la desapirició definitiva de l’ós bru en aquesta part del Pirineu, on només hi viuen dos mascles (Nere i Canelito).

Les ósses alliberades van ser capturades a Eslovènia i traslladades en un camió adaptat pel transport d’animal. L’últim tram fins el seu alliberament s’ha portat al terme en helicòpter, tal i com es mostra en aquesta imatge. Podeu veure més detalls del transport en helicòpter i el posterior alliberament en el vídeo que hi ha al final del text.

L’alliberament de les ósses es va fer en helicòpter

Recordem que els óssos que es capturen a Eslovènia per alliberar al Pirineu, es resten de les quotes de caça d’aquell país.