El passat, 14 de juny, DEPANA va enviar una nota de premsa lamentant que les administracions responsables no prenguessin les mesures adequades per paliar els atacs reiterats de Goiat prop de nuclis rurals i que ja portaven força temps produint-se. Fet que estava generant una alarma social important. I motiu pel qual el Conselh Generau d’Aran (CGA) va decidir posar fil a l’agulla. Com a solució proposen la captura i trasllat de l’ós novament a Eslovènia.

No obstant, cal recordar que Goiat disposa d’un sistema de seguiment GPS i que, per tant, no és tant complicat conèixer la seva ubicació i prevenir aquests atacs per tal d’allunyar-lo immediatament de les zones habitades. Cal dissuadir-lo amb els mitjans adients i evitar que aquests fets es tornin a reproduir. Per tant, creiem que el retorn a Eslovènia hauria de ser la última opció.

 

Notícia del Segre 21/06/2018