Aquestes actuacions del GAF a la Font del Gos es fan sota l’assessorament tècnic del Parc Natural de Collserola i, en aquesta ocasió, també es va comptar amb la participació presencial d’un dels seus tècnics. Les tasques de millora de l’entorn que duu a terme el GAF, en aquest i altres indrets de Collserola, tenen lloc en el marc dels acords de col·laboració entre DEPANA i el Consorci del Parc Natural de Collserola.

 

Una jornada esplèndidament primaveral

El diumenge 22 d’abril, en resposta a la convocatòria del GAF,  van assistir a la jornada d’acció a la Font del Gos un total d’onze voluntaris i voluntàries. A més a més de gaudir d’un dia esplèndidament primaveral, es van realitzar tasques de manteniment d’escocells de plantacions anteriors. Es va aprofitar també per a regar tots els plançons amb l’ajut d’una mànega. Com es habitual en aquestes trobades, es van plantar alguns nous exemplars d’espècies autòctones, en aquest cas vuit exemplars d’alzines i aladerns.

Aladern plantat en aquest indret en una acció anterior del GAF

El control de la vegetació al·loctona també és necessari

En les accions del GAF es detecta, amb certa freqüència,  la presència d’espècies al·lòctones, impròpies dels nostres ecosistemes. Aleshores s’aprofita per a eliminar-les i així afavorir la seva eradicació. També va ser així en aquest cas en que es va detectar la presència de seder.

 

El seder (Gomphocarpus fruticosus = Asclepias fruticosa) es troba escampada pels turons de la ciutat de Barcelona, incloent-hi Montjuïc i els vessants assolellats de Collserola, així com per altres localitzacions seques i amb vegetació relativament escassa, com ara alguns punt del Garraf i, en general, per totes les comarques costaneres. Es considera una planta invasora natural de Sud-àfrica  però, actualment amb distribució cosmopolita. Ha estat utilitzada com a planta ornamental i coma medicinal en la medicina xinesa, malgrat la seva toxicitat. Com a curiositat cal esmentar també que constitueix una font d’alimentació per a les orugues de la papallona monarca (Danaus plexippus).

Mata de seder detectada i eliminada