Barcelona, 30 de maig de 2018

Durant el mes de maig, conjuntament amb la Clínica Júridica de Dret Ambiental de la UB i amb la col·laboració del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat (CEJFE). La Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE ha organitzat el seminari: “Formació en Dret Ambiental de la UE”.

L’objectiu del seminari és proporcionar als assistents els coneixements bàsics sobre Dret de la UE i en particular sobre el Dret Ambiental.

En el camp de la biodiversitat i els espais naturals, Lluis Toldrà, lletrat de l’Ajuntament de Barcelona i Membre del Fons de Defensa Ambiental, junt amb altres expert en la matèria, ha aportat els seus coneixements, així com experiència.

Durant el seminari, també s’han tractat temes relacionats amb l’accés a la informació i participació pública en medi ambient i amb el canvi climàtic i les energies renovables.