El dissabte, 12 de maig, malgrat l’amenaça de pluges i mal temps, es va realitzar la descoberta de macroinvertebrats aquàtics a la Garrotxa.

Un petit, però implicat grup, es va apropar al matí centre de cria del cranc de riu de potes blanques del Moli de les Fonts d’Olot. Les principals tasques que es realitzen al Centre de cria de cranc de riu de potes blanques  són des del manteniment de les instal·lacions (manteniment dels nivells d’aigua i oxigenació a les piscines, neteja de piscines i filtre…) fins a les tasques intrínseques a la cura d’animals en captivitat (alimentació, control dels animals…). De la mà d’un expert van conèixer les característiques d’aquesta espècie, així com la seva problemàtica.

A la tarda, després de dinar es van dirigir a un tram fluvial per descobrir altres espècies, i així concloure amb l’estat en què es troba el riu.

Mira aquí les fotografies.

L’objectiu de la sortida era conscienciar sobre com algunes de les nostres actuacions causen perjudicis a tercers. Aquesta és la causa del malfat que afecta el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes) i la resta de crancs europeus. Fa un grapat d’anys introduírem, al continents europeu, crancs de riu americans per obtenir uns rendiments de producció més grans per a les indústries alimentàries. Aviat s’escamparen pels cursos fluvials europeus portant amb ells una malura: l’afanomicosi o pesta del cranc de riu, que amb gran rapidesa exterminà la majoria de poblacions de cranc autòctones. En l’actualitat, els crancs europeus malviuen arraconats en les capçaleres fluvials, defugint qualsevol contacte fatal amb els crancs al·lòctons americans. Esperen un miracle o que els donem un cop de mà, decidit i contundent al seu favor o, altrament, la seva extinció esdevindrà del tot irreversible.

Font: Observem, coneixem, estimem… El cranc de riu de potes blanques