La Coalició d’organitzacions “La Veritat de la Cacera” s’adreça al Departament d’Agricultura de la Generalitat per a reclamar que l’administració apliqui sancions exemplars al vedat de caça de Peramola (Alt Urgell), que el 26 de febrer passat va organitzar una batuda fora del període legal per a fer-ho.

Les entitats membres de la coalició s’han mostrat indignades per les informacions periodístiques que informen de la denúncia de la Guàrdia Civil (SEPRONA, Servei de Protecció de la Natura) contra el responsable d’una Àrea Privada de Caça a Peramola, el passat dia 26 de febrer, per organitzar una cacera fora del termini legal (Ordre de Veda de Catalunya). Segons aquestes informacions, la batuda va acabar amb 10 cérvols, 131 daines, 22 muflons i 8 senglars morts a trets.  A més, la xifra de daines abatuda està molt per sobre del màxim que permet el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica del vedat de caça (66).

Davant aquests fets, les entitats ecologistes i de defensa animal es pregunten quines mesures pensa prendre el Govern de la Generalitat per a castigar aquesta greu infracció, i en aquest sentit s’ha adreçat a la Direcció General de Forests per a reclamar que es prenguin mesures exemplars. “Creiem que una infracció greu com aquesta ha de ser sancionada amb contundència. Si no es fa, s’estarà donant el missatge que surt barat cometre irregularitats i que s’és permissiu amb la vulneració de la normativa de caça a Catalunya”, ha declarat el portaveu de la coalició, Jaume Grau. “Som molt crítics amb la gestió cinegètica, creiem que se’n fa un ús abusiu, i que la idea que davant els problemes amb la fauna cal caçar més, és un greu error que només fa que alterar encara més els equilibris ecològics. Però, en aquest cas, ni tant sols es compleix amb la normativa, que ja de per si és laxa i antiquada”, ha remarcat Grau. “A més de les sancions econòmiques que corresponguin, reclamem a l’administració que tanqui el vedat de caça per un mínim de 5 anys, per tal de compensar el mal fet a les poblacions de fauna salvatge”, ha insistit el portaveu.

A l’escrit adreçat a la DG de Forests, les entitats han demanar conèixer les actuacions que està duent l’Administració, donada la rellevància pública del cas. Així mateix, les entitats ecologistes i de defensa animal reclamen conèixer el número d’inspeccions i actuacions dutes a terme durant la temporada de caça 2017-2018, per tal de poder valorar si l’acció inspectora de l’administració és prou eficient.

Per últim, Grau ha reclamat que “la carn dels animals morts il·legalment, que es volia destinar a una empresa càrnia de Toledo, es destrueixi i no pugui rendir beneficis per als infractors”.