La primera informació va ser l’observació durant una hora, per part d’uns excursionistes, d’una femella amb 2 cadells que jugaven a uns plaques de gel. Una segona font afirma haver vist l’óssa amb tres cadells a la mateixa zona. El Couserans està classificat com a zona de presència regular d’ós bru. L’anàlisi genètic dels rastres recollits (pèls i excrements) permetran saber el sexe i qui són els pares dels cadells.

Una possibilitat és que sigui l’óssa Hvala que ja va tenir 2 cadells l’any 2007 (Polen i Bambú) i 2 cadells l’any 2009 (Nhèu i Noisette).

Podeu trobar tota la informació actualitzada sobre la població actual i els moviments dels óssos del Pirineu a l’apartat de “Població i localitzacions” de la secció de l’ós bru de la web.