Conclusions de l’estudi ornitològic enviat a la Comissió Europea