Seguiment de l’ós bru 2014

S’ha fet el seguiment de la població d’ós bru a la Vall d´Aran, per part del Marc Alonso, membre de la Junta Directiva i expert en l’ós bru.

Hi ha hagut un seguiment exhaustiu del cas Aubèrta i s’han denunciat els fets en els mitjans de comunicació. Podeu veure la noticia al següent enllaç:  Depana critica la gestió del Conselh Generau d’Aran en els intents fallits de tornar el cadell d’ós perdut a Aubèrt amb la seva mare.

També s’ha fet difusió en els mitjans de comunicació de notícies positives sobre l´ós bru al Pirineu. Entrevistes a diaris, radios i revistes.

Hi ha hagut la col·laboració habitual amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i amb els guardes del Conselh Generau d´Aran. S’ha fet una proposta per a que DEPANA formi part del Grup de treball de l´ós bru al Pirineu, feta al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Hem continuat donant informació i suport als ramaders amb bestiar en zones de presència ursina.
Col·laboració permanent amb els especialistes d´ós bru als Pirineus i Serralada Cantàbrica.
Col·laboració habitual amb els grups de conservació de la natura de França.
Formació de voluntaris de DEPANA en el seguiment de l´ós bru a la Vall d´Aran.