Resultats seguiment de l’ós 2016

Durant la primavera de 2016 Marc Alonso, membre de la Junta Directiva i expert en l’ós bru, ha pogut localitzar i monitoritzar una óssa amb cadells al municipi de Naut Aran, a la Vall d’Aran.

La  família ursina ha estat seguida durant 10 dies, a una distància suficient per tal de no provocar cap molèstia a aquesta  espècie protegida. El seguiment s’ha fet amb estreta col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran (CGA), reprenent així les rel·lacions entre les dos institucions, inexistents fins aquest moment.

Ossa amb dos cadells. Fotògraf: Oriol Alamany

També i amb col·laboració amb els guardes del CGA, s’han recollit mostres de genètica per a la seva anàlisi en el laboratori, a fi i efecte de conèixer la genètica de la mare, dels petits i del progenitor.

Paral·lelament al seguiment, s’ha realitzat un reportatge fotogràfic i audiovisual a càrrec del fotògraf de natura i membre de DEPANA, Oriol Alamany. La posterior difusió del material obtingut a través d’una nota de premsa de DEPANA, ha obtingut un molt important ressò mediàtic, i les imatges han estat emeses en diferents televisions, TV3, TVE, i en horaris de màxima audiència. També la premsa escrita i la ràdio ha recollit aquesta informació i en Marc Alonso ha fet diverses declaracions a diferents mitjans. També ha realitzat un reportatge sobre “El país de l’ós“.

També s’ha establert un pacte entre totes las administracions implicades en la  conservació de l’ós bru al Pirineu, CGA, Gen Cat, i ONC (França) perquè un cop coneguts els resultats de la genètica dels óssos, sigui DPN qui gestioni el “bateig” dels cadells.

Durant el seguiment primaveral també ha pogut localitzar una segona óssa amb 3 cadells al terme de Naut Aran. S’han recollit les corresponents mostres de genètica i estem a l’espera de conèixer els resultats.

A nivell Generalitat de Catalunya s’han mantingut reunions amb els responsables del Piros Life, per tal d’establir un conveni de col·laboració entre ells i DEPANA. Tot i manifestar la seva disposició encara esperem que aquest tema es concreti. No hem rebut de moment cap document tot i la nostra insistència.

Marc Alonso ha fet una xerrada sobre l’ós bru a l’escola de Salardú, Vall d’ Aran, per donar a conèixer entre els mes petits aquesta espècie. Així com també s’ha assessorat als Maristes de Lleida sobre un projecte científic sobre l’ós bru.

S’han continuat establint ponts de diàleg i col·laboració entre els col·lectius implicats amb l’ós bru, especialment ramaders i caçadors. Es continua potenciant i difonent l’ecoturisme envers aquesta espècie, amb empreses especialitzades i mitjans de comunicació

DEPANA continua sent el principal actor, fora de les Administracions públiques, implicat en la conservació de l’ ós bru als Pirineus.

Som la ONG més activa, coneguda i amb més prestigi que treballa amb el seguiment i conservació de l’os bru als Pirineus.