Espais naturals

DEPANA treballa per a la protecció efectiva dels espais naturals.

En molts Espais Naturals Protegits, l’entitat està present en els seus Consells Consultius.