Espais naturals

DEPANA treballa per a la protecció efectiva dels espais naturals.

En molts Espais Naturals Protegits, l’entitat està present en els seus Consells Consultius.

Garraf

El Parc del Garraf, de 12.376 hectàrees, està integrat dins de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona