Activitat Internacional 2014

L’activitat internacional de DEPANA durant el 2014 s’ha centrat en dues organitzacions de les que som membres, MedPAN i la UICN. Durant aquest període hem seguit participant activament a MedPAN des de la seva junta directiva. De tota l’activitat duta a terme a MedPAN, és especialment rellevant l’assemblea general celebrada del 24 al 28 de novembre a Tirana (Albània), associada al taller d’intercanvis que cada any organitza MedPAN. Enguany hi van participar dues persones en representació de DEPANA, la Presidenta Marta Gumà i la Purificació Canals. Durant l’assemblea vam renovar la participació de DEPANA a la junta directiva de MedPAN i continuem ostentant-ne la Presidència. Es va nomenar Presidenta de MedPAN la Purificació Canals, en representació de DEPANA i la Marta Gumà com a substituta.

L’informe d’activitat d eMedPAN està disponible en l’enllaç: MedPAN Activity Report – Year 2014 i, pel que fa a les activitats dutes a terme des de la Presidència de MedPAN durant el 2014 s’adjunta el detall en una llista annexa i inclouen a més a més nou reunions de junta directiva més dues del bureau.

Dins d’aquesta llista, cal subratllar especialment tots els temes associats al seguiment del Conveni de Barcelona i el de Diversitat Biològica i la participació en les principals reunions, com el SBSTTA o la COP12 celebrada a Corea. Aquest any des de MedPAN s’ha dut a terme una activitat de formació a Catalunya; el curs sobre metodologies de seguiment del canvi climàtic en AMP que vam organitzar a Cadaqués, el mes d’abril, en col·laboració amb els Parcs de Cap de Creus i de les Illes Medes, el Montgrí i el Baix Ter.

El 2014 ha estat l’any de celebració del Congrés mundial de parcs i àrees protegides, que organitza la UICN cada 10 anys. DEPANA va poder ser-hi present com a membre de la UICN gràcies al suport econòmic de MedPAN. Durant aquest congrés, celebrat a Sidney del 12 al 20 de novembre, es va participar en un gran nombre de tallers i altres actes, incloent els organitzats des del Comitè espanyol de la UICN. Una part important dels esdeveniments van estar associats a aportar la visió mediterrània en aquest debat mundial sobre les àrees protegides. Actualment d’està preparant un acte a Barcelona per difondre els reculats de Sydney.

També dins el context de la UICN, DEPANA va participar en l’assemblea del Comitè espanyol, celebrada el desembre a Màlaga on, a més a més, es commemoraven els 25 anys de la fundació del Comitè, i en el qual DEPANA va tenir un paper rellevant durant molts anys.

Activities of the President in 2014 / Activités de la Présidente en 2014

Date and venue/ date et lieu Meeting’s organizer / organisateur de la réunion Objective of the meeting/objectif de la réunion
14-17/01, Antalya (Turkey) PEGASO Réunion générale finale du projet PEGASO / Final meeting of PEGASO project
28/01, Barcelona UpM / UfM Réunion avec le Secrétariat de l’UpM / Meeting with the UfM Secretariat
29/01, Paris CEPF Table ronde des bailleurs en Méditerranée / Donor Roundtable Meeting for the Mediterranean
30/01, Embiez (France) l’Institut Océanographique Paul Ricard Réunion avec l’Institut Océanographique Paul Ricard / Meeting with Oceanographic Institute Paul Ricard
15/03, Madrid TED TEDxESCP
19-20/03, Incheon (Korea) UN ESCAP East and North-East Asia Office Steering Committee of North-East Asian Marine Protected Areas Network (NEAMPAN) / Comité de Pilotage du réseau d’aires marines protégées d’Asie du Nord-Est
25/03, Barcelona MedSea project MedSea reunion / meeting
10-11 / 03, Jordan UfM / UpM Réunion de consultation des acteurs en préparation de la Conférence Ministérielle sur l’Environnement et le Changement Climatique de l’Union pour la Méditerranée / Stakeholders consultation group meeting in preparation of the Ministerial Conference on Environment and Climate Change of the Union for the Mediterranean
1-4 / 04, Cadaqués MedPAN Formation changement climatique / Training climate change
7-11/04, Malaga CDB / CBD – PNUE/PAM / UNEP/MAP atelier AIEB / EBSA workshop
19-24/05, Roma CGPM / GFCM 38ème session de la CGPM / 38th session of the GFCM
20-21/05 Malaga UICN-Med Reúnion de travail du group d’experts marins du projet POCTEFEX Alboran
3-4/06, Pineto-Silvi (Italy) Adriapan Atelier final du projet PANforAMaR « Horizon 2020 – Initiative Adriatique et Ionienne et objectifs d’Aichi » / Final workshop of the PANforAMaR project “Towards 2020 – Adriatic and Ionian and the Aichi targets”
6/06, Tirana MedPAN Réunion avec le Ministère de l’Environnement en Albanie / Meeting with the Ministry of Environment in Albania
10-11/06, Marseille MedPAN Comité Scientifique MedPAN / Scientific Committee MedPAN
12/06, Barcelona UpM / UfM Réunion du Comité sur l’Énergie, l’Environnement et l’Eau de l’Assemblée Parlementaire de l’Union pour la Méditerranée / Meeting of the Committee on Energy, Environment and Water of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
13/06, Marseille MedPAN Comité Consultatif / Advisory Committee
17-19/06, Almeria UICN/Junta de Andalucía Cloture du projet POCTEFEX Alboran
20/06, Paris Forum for peace / Forum pour la paix Conférence partenariats euro-méditerranéens / Conference euro-mediterranean partnerships
21-28/06, Montreal CBD/CDB 18ème réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA 18) de la CDB – Atelier sur la 4ème édition du Global Biodiversity