Activitat internacional 2012

Durant aquest any l’activitat internacional de DEPANA s’ha centrat fonamentalment en MedPAN (Xarxa de gestió i protecció d’àrees marines mediterrànies) a més de participar als congressos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) i d’Eurosite.

Des de la Presidència de MedPAN s’ha treballat activament a diferents nivells: dinamització del Consell d’Administració (mínim d’una reunió mensual), seguiment del treball del Secretariat, preparació de l’estratègia de MedPAN 2013-2017, relacions institucionals, representació de la xarxa en esdeveniments internacionals, i presidència del Fòrum mediterrani de les àrees marines protegides (AMP) i de l’Assemblea General de MedPAN.

El 2012 ha estat un any clau per a la consolidació de MedPAN ja que es finalitzava el primer programa de treball de l’associació que va començar el 2009, i s’havia d’aprovar l’estratègia per al període 2013-2017. Igualment, durant aquest any ha quedat completada la base de dades sobre àrees marines protegides (AMP) de la Mediterrània anomenada MAPAMED, consultable en línia; també s’ha elaborat el nou informe sobre l’estat de les AMP de la Mediterrània, que serà publicat el 2013; i s’ha celebrat a Antalya (Turquia) el Fòrum mediterrani de les AMP que ha aglutinat més de 300 persones de tota la conca i del que n’han sortit com a resultats, la Declaració d’Antalya i un Full de ruta per a les AMP per al 2020 que seran presentats a la propera COP del Conveni de Barcelona a finals del 2013 com a propostes de suport als governs per a assolir els objectius d’aquest conveni, així com del CBD pel que fa a la conservació de la biodiversitat i els ecosistemes marins.

Els objectius de MedPAN i, en particular, la preparació del Fòrum han requerit de la presència de MedPAN en molts esdeveniments internacionals on es debatien aspectes relacionats amb les AMP, com és el cas de:

 • COP15 Conveni de Barcelona. París (França, 8-10 febrer)
 • Comissió General de Pesca del Mediterrani. Marrakech (Marroc, 10-16 maig)
 • EuropeanMaritime Day. Göteborg (Suècia, 22 i 23 maig)
 • Rio+20 “Conferència de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible”. Rio de Janeiro (Brasil, 12-22 juny)
 • SAP/BIO (Pla estratègic per a la conservació de la diversitat biològica a la Mediterrània) del Conveni de Barcelona. Màlaga (4-6 juliol)
 • Vè Congrés mundial de la natura i AG de la UICN. Jeju (Corea del Sud, 5-14 setembre)
 • COP11 del CBD (Conveni de diversitat biològica). Hyderabad (Índia, 9- 17 octubre)
 • Conferència d’Eurosite/Europarc. Genk (Bèlgica, 22-25 octubre)
 • Grup d’experts marins de la DG Medi Ambient (Comissió Europea). Brussel·les (Bèlgica, 6 de novembre)
 • Fòrum Mediterrani de les àrees marines protegides. Antalya (Turquia, 26-28 novembre)
 • Assemblea General de MedPAN. Antalya (Turquia, 29 de novembre)
 • First Conference of the Atlantic Arc Marine Protected Areas Network (MAIA). Arcachon (França, 3-6 desembre)

Gràcies a l’activitat de MedPAN, que ha finançat totes les despeses, DEPANA ha pogut també estar present com a tal, en la Conferència anual d’Eurosite/Europarc i molt especialment en el V Congrés mundial de la natura i l’Assemblea General de la UICN celebrats a Jeju (Corea del Sud), participant dels processos d’aprovació del programa, el pressupost i les mocions presentades pels membres, així com votant per a la nova composició del Consell de la UICN.

En les tres edicions de l’Agró Negre d’enguany s’incorporen articles específics que aprofundeixen en algunes de les activitats internacionals dutes a terme, com el treball de MedPAN, la conferència de l’ONU Rio+20, i el Congrés mundial de la natura de la UICN.