Població actual d’óssos al Pirineu. Generalitat de Catalunya. Març 2018