Població actual d’óssos al Pirineu (any 2018)

Actualment viuen uns 45 óssos al Pirineu, dividits en dos nuclis:

– Pirineu Central: s’han identificat 41 exemplars entre el Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Val d’Aran (Pirineu Català), i Alta Garona i Arieja (França).

-Pirineu Atlàntic: s’han identificat només 2 mascles (Nere i Canelito) als que cal afegir les dues famelles (Claverina i Sorita) reintroduides per França el 4 i 5 d’octubre del 2018. Aquesta reintroducció s’ha portat a terme després d’haver consultat a tots els sectors socials implicats i confirmar el suport majoritari de la població, tot i el rebuig ramader, a l’esmentada reintroducció .

Diagrama ossos 2018

Podeu trobar més informació a: