Població actual d’óssos al Pirineu (any 2020)

Actualment viuen uns  63 óssos al Pirineu.

Durant l’any 2019 els tècnics de fauna van identificar 52 exemplars diferents d’óssos als dos costats del Pirineu. Podeu trobar més informació a:

D’aquests exemplars hi ha hagut 4 baixes confirmades:

  • Els dos cadells de l’óssa Sorita durant la primavera del 2019. Morts per un ós mascle amb la intenció de tenir descendència pròpia amb aquesta femella.
  • Un ós mascle jove mort a trets a l’Arieja (França) per un caçador furtiu
  • El conegut mascle Catxú, probablement enverinat durant la primavera del 2020.

Aquesta població s’ha vist augmentada al llarg de l’any per:

  • 3 exemplars identificats l’any 2020 que no havien estat detectats durant el 2019 .
  • 12 nous cadells nascuts durant el 2020 de 6 femelles diferents: 2 ósses amb 3 cadells, 2 ósses amb 2 cadells i 2 ósses amb 1 cadell. Alguns d’aquests exemplars han estat detectats a la Vall d’Aran per l’expert Marc Alonso de DEPANA-Fundación Oso Pardo.

Amb aquestes informacions el balanç aproximat d’óssos pirinencs és de 63. Tot i que la població ha augmentat els darrers anys, l’ós bru del Pirineu segueix sent una espècie en perill d’extinció amenaçada de greus perills (furtivisme, verins, etc.) .

Històricament es diferenciava la població d’óssos al Pirineu en 2 nuclis: el Pirineu Central (Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d’Aran a Catalunya; i l’Alta Garona i Arieja a França) i  el Pirineu occidental o atlàntic (Valls d’Aspe i Ossau a França; Valle de Hecho i Ansó a Aragó; i Valle del Roncal a Navarra). Però a causa de l’intercanvi d’exemplars entre els dos nuclis durant els últims anys, es considera un únic nucli de població ursí.