Població actual d’ossos al Pirineu (any 2021-2022)

Actualment, viuen uns 70 ossos al Pirineu.

Els ossos que ara viuen al Pirineu són individus d’origen eslovè (que són la mateixa espècie i subespècie que els ossos pirinencs) i els seus descendents, amb l’excepció de Canelito (fill de l’ossa autòctona pirinenca Canyella i del mascle Nere). Fins al moment s’han realitzat quatre alliberaments d’ossos al Pirineu: una inicial de dues femelles i un mascle a França, el 1996-1997; la segona, també a França, de quatre femelles i un mascle, el 2006; un mascle adult alliberat el 2016 al Pirineu català; i dues femelles alliberades el 2018 al Pirineu atlàntic francès. Aquests alliberaments van ser imprescindibles per evitar l’extinció definitiva de l’os al Pirineu.

Al llarg dels Pirineus els ossos es mouen per una vasta àrea de més de 8.200 km2, encara que les més grans densitats es concentren en els Pirineus centrals. A Catalunya, són especialment importants els boscos de la Vall d’Aran i del Pallars Sobirà.

El seguiment de la població pirinenca es porta a terme combinant diversos mètodes, l’objectiu últim dels quals és individualitzar la majoria dels exemplars. Aquestes tècniques inclouen la realització d’itineraris i esperes; la localització d’indicis de presència; el seguiment i l’estudi dels atacs al bestiar i als ruscs; les càmeres automàtiques; i, l’anàlisi genètica de pèls i excrements.

Amb aquest conjunt de tècniques es detecten cada any els grups familiars i s’estima el nombre d’ossos, que han mostrat un augment en la darrera dècada. El 2021, es van trobar 8 femelles que s’havien reproduït amb un total de 15 ossets de l’any; i un nombre total mínim de 70 exemplars: 32 mascles, 34 femelles i 4 ossos de sexe indeterminat.

Podeu trobar més informació a:

Ours info Rapport 2022: Extens document sobre la població d’óssos al Pirineu fet per l’equip de seguiment de França, recollint dades de tot el Pirineu.

– Document “Cuántos osos hay” de la Fundación Oso Pardo