FONS DE DEFENSA AMBIENTAL (FDA)

Assessorament legal als socis de DEPANA

D’acord amb el conveni de col·laboració signat entre DEPANA i el Fons de Defensa Ambiental per tal de fomentar l’assessorament legal ambiental a DEPANA i als seus socis, us recordem que els socis de DEPANA teniu els següents avantatges:

  • Assessorament general: els socis de DEPANA podeu dur a terme, de forma gratuïta, consultes legals sobre la defensa i protecció de la natura que no requereixin un estudi previ.
  • Assessorament especial: els socis de DEPANA gaudiu d’una reducció del 30% sobre els honoraris fixats per DEPANA, els quals es basen en els Criteris Orientatius del Col·legi Professional d’Advocats de Barcelona en matèria de taxació de costes de 2020, en totes les actuacions que vagin més enllà de l’assessorament general del punt anterior (per exemple, redacció d’al·legacions, recursos administratius, recursos judicials, etc.).

Assessorament legal a grups i ciutadans

Si no ets soci de DEPANA, la FDA disposa d’uns abonaments per fomentar i garantir l’assessorament per la defensa legal ambiental.

Els abonats poden fer consultes gratuïtes i gaudir de reduccions importants dels honoraris.

Més informació: Abonaments FDA.

Si voleu fer qualsevol consulta, us heu d’adreçar a:

 

 

Fons de Defensa Ambiental (FDA)
Sant Salvador 97 baixos
08029 BARCELONA
Tel. 93 210 46 79
[email protected]
www.fonsdefensaambiental.org