Detall de l'esdeveniment

  • Data:
  • Categoríes:

La primavera al Delta del Llobregat

Renaturalització de parcel·les a Gavà

Descripció de l’activitat

Els objectius per a aquesta intervenció consistiran en continuar amb la retirada de les restes de deixalles que encara es troben disperses per la superfície, l’eliminació de vegetació al·lòctona invasora (cortaderia, miraguà de jardí, lligabosc japonès, pitòspor…), l’eixamplament i aprofundiment de la bassa prevista i la formació d’una mota o duna.

Plantada experimental d’exemplars d’espècies pròpies dels hàbitats de la zona.

Coses a destacar: Menjars, allotjament, recomanacions…..

Feines físiques (a les possibilitats de cadascú). DEPANA posa eines.

Porteu aigua i esmorzar, segons tingueu per costum.

Material imprescindible i recomanable

Cal dur calçat adequat per a poder caminar entre vegetació.

Cal portar guants tipus jardineria (els més senzills són suficients).

Roba còmoda i adient per a realitzar feines entre la brolla.

Preu

Soci 2 € / No soci 2 €

Hora i lloc 

De 9:15 a 13:30 (9:15 1r punt de trobada, a les parcel·les de DEPANA a Gavà a partir de les 10:00)

Informació detallada a la fitxa que es rep amb la inscripció

Inscripció i informació

Per correu electrònic [email protected] o bé per telèfon  93 210 46 79. Es recomana fer-ho per correu.

Dades necessàries per inscripció (a comunicar en el moment de la inscripció)

  • Nom i cognom de participant (edat en cas de menors) Tots els noms de participants en cas d’anar en grup.
  • Telèfon/s de contacte per imprevistos. (Mòbil prioritàriament)
  • Si sou Socis o no socis
  • Disponibilitat o no de vehicle propi per a recollir altres persones en el primer punt de trobada.
  • Les persones que no disposin de vehicle han d’informar d’aquesta circumstància al realitzar la inscripció. Altres participants les han de recollir en el primer punt de trobada.

Data límit d’inscripció

12:00, divendres 5 d’abirl, 2024

Organitza

DEPANA i GAF de DEPANA.

Responsables

Xavi Torrents i Alonso Pallí.

Origen i característiques de les parcel·les

El 2018, DEPANA va obtenir com a donació de particular tres parcel·les (13.200m2) situades al terme municipal de Gavà amb un alt valor natural ja que dues estan incloses dins de la zona inclosa en la Directiva d’Hàbitats. Concretament, els identificats amb el codi 2190 “Depressions humides interdunars”  segons la classificació  HIC (Hàbitats d’interès comunitari), que correspon al codi 16.34 segons els sistema de classificació d’hàbitats CORINE “Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus var. australis) i herbassars graminoides de cesquera (Saccharum ravennae), de depressions humides de les interdunes litorals”.

2190 – Depressions humides interdunars

https://zec2.ctfc.cat/fitxa_habitats.php?id=2190&codiRegio=MED

http://atzavara.bio.ub.edu/ManualCORINE/Volum_IIa_2a.pdf ( pag. 120-121 )

A més, als canals que circumden aquestes parcel·les es va localitzar l’única comunitat de mansega (Claudium mariscus) present en aquest terme municipal. Aquesta espècie és la característica de l’hàbitat 7210 segons la classificació HIC “Aiguamolls calcaris amb mansega”, correspondent al codi 53.33 de Corine de la UE “Comunitats dominades per mansega, de vores d’aigua carbonàtiques o salabroses, de terra baixa”.

7210 – Aiguamolls calcaris amb mansega

https://jolube.files.wordpress.com/2015/03/manual_habitats_cataluc3b1a_v2_2014.pdf ( pàg. 295 )

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/documents_complementaris/documents/Volum_VII_part_1.pdf  ( pàg. 64-65)

L’objectiu de DEPANA és la renaturalització d’aquestes parcel·les amb els hàbitats que corresponen a l’entorn natural on es troben. Després de ser abandonats sense conrear durant anys, al ser cultivats de nou van patir una forta degradació per l’acumulació de deixalles i altres males pràctiques que van dificultar aquest projecte.

En la primera fase de les actuacions, que s’ha executat amb una dotació econòmica concedida per CaixaBank per a projectes de medi ambient, s’ha procedit a la neteja del terreny mitjançant la retirada de runa, xatarra, plàstics i escombraries. S’han eliminat les restes del conreus, l’eliminació de la vegetació i s’ha procedit al desbrossament de la major part de la superfície.  També, en el marc de la primera fase s’han instal·lat caixes niu per a les següents espècies: xot euroasiàtic (Otus scops), eriçó Comú (Erinaceus europaeus), pàrids, insectes i quiròpters.

Ara cal elaborar un projecte de restauració realista a partir de les característiques ambientals d’aquest indret i els recursos potencialment disponibles.

https://www.elperiodico.cat/ca/gava/20230203/entitat-ecologista-depana-restaurara-parcelles-82398477

Mentre no s’elabora el projecte definitiu, cal continuar amb les tasques de neteja, eradicació de vegetació invasora i el control i el seguiment de la flora present. També es preveu realitzar alguna plantació puntual d’exemplars d’espècies compatibles amb l’hàbitat que correspon a aquesta zona.

Participar en aquest tipus d’activitats és una forma agradable i saludable de conèixer millor  la natura de casa nostra, compartir l’experiència amb altres persones i posar el nostre granet de sorra en favor del medi ambient. A l’agenda de DEPANA trobareu les properes convocatòries programades.


El període d’inscripció es tanca dos dies abans de l’activitat.

Per participar a les activitats, xerrades i sortides cal inscriure’s prèviament per correu electrònic [email protected] o bé per telèfon  93 210 46 79. Es recomana fer-ho per correu.

Ajuda’ns a difondre les nostres activitats, penja aquesta activitat on creguis oportú!

DEPANA es reserva el dret de modificar, ampliar o anul·lar qualsevol aspecte del programa. La participació en aquestes activitats suposa l’acceptació de les condicions generals i del reglament intern de voluntariat de DEPANA.