Event Category: GAF

Tassques de manteniment de la flora autòctona i d’eliminació d’espècies invasores. Organitza: DEPANA i GAF de DEPANA. Responsables: Xavi Torrents i Alonso Pallí. Durada: Matinal. Preu: 1 € socis i no socis. En col·laboració amb el Parc Natural de la Serra de Collserola.