Event Category: GAF

Acció de voluntariat de restauració ambiental en diferents localitzacions. Millora de la biodiversitat amb tasques de manteniment de flora autòctona, eliminació d’espècies invasores i retirada de brossa. Les activitats a Collserola es fan en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola. Organitza: DEPANA i GAF de DEPANA. Responsables: Xavi Torrents i […]

Acció de voluntariat de restauració ambiental en diferents localitzacions. Millora de la biodiversitat amb tasques de manteniment de flora autòctona, eliminació d’espècies invasores i retirada de brossa. Les activitats a Collserola es fan en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola. Organitza: DEPANA i GAF de DEPANA. Responsables: Xavi Torrents i […]

Acció de voluntariat de restauració ambiental en diferents localitzacions. Millora de la biodiversitat amb tasques de manteniment de flora autòctona, eliminació d’espècies invasores i retirada de brossa. Les activitats a Collserola es fan en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola. Organitza: DEPANA i GAF de DEPANA. Responsables: Xavi Torrents i […]

Acció de voluntariat de restauració ambiental en diferents localitzacions. Millora de la biodiversitat amb tasques de manteniment de flora autòctona, eliminació d’espècies invasores i retirada de brossa. Les activitats a Collserola es fan en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola. Organitza: DEPANA i GAF de DEPANA. Responsables: Xavi Torrents i […]