Event Category: GAF

Tasques de manteniment de la flora autòctona i d’eliminació d’espècies invasores. Organitza: DEPANA i GAF de DEPANA. Durada: matinal. Preu: 1€ socis i no socis. En col·laboració amb el parc natural de Collserola.