Event Category: GAF

Tasques de manteniment de la flora autòctona i d’eliminació d’espècies invasores. Organitza: DEPANA i GAF de DEPANA. Responsable: Xavi Torrents i Alfonso Pallí. Durada: Matinal. Preu: 1 €. En col·laboració amb el Parc Natural de la Serra de Collserola.

Observació de la biodiversitat que conté aquest indret en els seus diversos hàbitats. Plantació d’exemplars de plançons d’espècies provinents del viver del Grup d’Acció Forestal (GAF) i eradicació de flora invasora. L’objectiu d’aquesta activitat és col·laborar en la varietat botànica d’aquest lloc i en la seva biodiversitat. Organitza: DEPANA i GAF de DEPANA. Responsable: Xavi […]