Projecte de restauració de les parcel·les

DEPANA restaurarà dues parcel·les de Gavà gràcies al suport de CaixaBank

 

  • Es tracta d’uns solars de 13.200 metres quadrats proposats per ser inclosos a la Xarxa Natural 2000 pels seus valors naturals.
  • La iniciativa ha estat seleccionada per CaixaBank en el marc de la ‘Convocatòria de Medi Ambient 2022’.

DEPANA restaurarà dues parcel·les a Gavà per tal de restablir-hi la diversitat que tenia abans de l’ocupació de la zona. L’entitat mediambiental ha rebut un ajut d’11.000 euros a través de la Convocatòria de Medi Ambient 2022’ de CaixaBank per tal de dur a terme la renaturalització d’uns solars de 13.200 metres quadrats situats als límits del Parc Agrari del Baix Llobregat. La zona està tramitant la seva inclusió a la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea.

Es tracta d’uns terrenys que van ser en part ocupats de forma irregular entre els anys 2012 i 2016 per un grup de persones que van malmetre els hàbitats naturals inventariats. L’objectiu del projecte a mitjà termini és revertir la situació realitzant les actuacions necessàries per a recuperar l’estat natural d’aquestes parcel·les, naturalitzades des de fa més de 50 anys.

Les parcel·les van ser inventariades l’any 2007 per la Generalitat de Catalunya dins de l’Inventari d’Hàbitats d’Interès Comunitari de Catalunya.

A una de les parcel·les s’hi va detectar l’única comunitat de Claudium mariscus present al terme municipal. Aquesta espècie constitueix la base dels Hàbitats d’Interès Prioritari amb codi 7210 “Torberes calcàries de Cladium mariscus”, escassament representat en el Delta del Llobregat. A nivell de flora, a la zona, s’hi comptabilitzen 12 espècies d’orquídies, més de la meitat de les espècies conegudes al Delta del Llobregat. Totes les orquídies autòctones de la Unió Europea estan protegides per la Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES).

Les actuacions, que es duran a terme durant el primer semestre de l’any, inclouen l’extracció de les instal·lacions construïdes i de la vegetació forània, la recuperació de la comunitat vegetal anterior, recuperació del microrrelleu, la senyalització d’espais i el clos de les zones de façana.

L’objectiu de la ‘Convocatòria de Medi Ambient 2022’ de CaixaBank és impulsar iniciatives que cerquin millorar el patrimoni natural a través de la protecció de la biodiversitat, l’economia circular i el desenvolupament rural.

El compromís social de CaixaBank és també un compromís amb el medi ambient i amb la transició a una economia baixa en carboni. L’entitat gestiona la seva activitat diària en el marc d’aquest compromís, respectant l’entorn i les persones, i destina una part del pressupost a desenvolupar estratègies climàtiques a llarg termini.