La recent donació a Depana de dues finques al Delta de Llobregat obre un nou repte per a l’entitat. En aquest cas, la conjunció d’una propietària que coneixia l’entitat, l’ajuda del Parc Agrari i de l’Ajuntament de Gavà ha fet cristalitzar que ara siguem propietaris de 1,3 Ha de terreny deltaic.

Són ambients naturals a recuperar des de la seva transformació agrícola, o sigui que hi ha feina per poder restaurar-los com a espai natural. Tants anys de reivindicacions no havien, de moment, reportat cap possibilitat d’assolir, encara que modesta, una fita com aquesta.

La idea és poder desenvolupar accions demostratives de conservació a un dels paratges més amenaçats del Delta; els entorns de la Pineda de la Pava.

De moment, tot està molt tendre i hi ha moltes decisions a prendre. Anirem informant sobre els propers passos a emprendre, a banda de poder trobar el moment de mostrar-vos el petit bocí de Delta propietat de DEPANA.

La Junta Directiva de DEPANA