Us informem que la quota de soci de DEPANA es pot deduir tan estatalment com autonòmicament. Els donatius és la forma més senzilla d’ajudar a fomentar l’activitat d’interès general de l’entitat en l’assoliment de les seves finalitats.

Per a les entitats declarades d’utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei 49/2002, d’acord amb l’article 17, com és el cas de DEPANA, hi ha el dret a practicar deduccions, entre d’altres:

  • Els donatius i donacions en efectiu i en espècie.
  • les quotes d’afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació present o futura.

Trobareu la informació detallada en aquest article.