Entrevista de L’Hdigital a Jose Garcia, vicepresident de DEPANA.

«Mentre no es compleixi amb les directrius que marca la Comissió Europea, qualsevol nova infraestructura, com l’ampliació de l’Aeroport o els accessos ferroviaris, serà absolutament inviable»