El passat dijous 11 de novembre, els representants de la Comissió Promotora de la ILP Montseny, formada per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, SEO Birdlife i Ecologistes en Acció Catalunya i DEPANA, vam presentar una denúncia administrativa contra la mesa del Parlament de Catalunya.

Aquesta denúncia ve precedida per la indignació d’aquestes quatre entitats ja que, a causa de les condicions que s’han donat al llarg de la campanya de recollida de signatures físiques per la presentació de la ILP, el nombre final de signatures vàlides recollides ha estat de 38.860. Així, aquesta xifra no permet la discussió del text de la proposició de llei al Ple del Parlament.

La Mesa del Parlament de Catalunya va denegar una darrera pròrroga per la recollida de signatures, ignorant per complet les circumstàncies que han ocorregut durant el període ordinari de recollida de signatures: el confinament durant l’inici de la Covid-19, les restriccions que l’han seguit, dificultant la organització d’actes o activitats que animessin a la població a signar i, la impossibilitat d’organitzar la recollida de signatures de manera electrònica, tot i la Comissió Promotora accedís a desenvolupar, amb els seus propis mitjans, el sistema informàtic necessari per tal de dur-la a terme.

Per tot això, s’ha presentat una denúncia administrativa la qual posa de manifest la ineficiència operativa del Parlament. El seu contingut versa sobre l’art. 4.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el qual estableix que “els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de (…) democràcia” i que aquesta s’ha d’entendre de manera real, directa i ciutadana. Així, la Mesa del Parlament hauria d’haver facilitat la signatura electrònica en la presentació de la iniciativa legislativa popular per tal d’assegurar l’exercici d’aquesta democràcia i, per contra, només l’ha dificultat. Així, considerem que el Parlament ha comès un greu incompliment i demanem:

  1. Que es constitueixi un procediment informàtic definitiu que garanteixi l’eficàcia i la seguretat necessàries per assegurar la implantació de la signatura electrònica en la presentació de qualsevol iniciativa legislativa popular futura.
  2. Que sigui publicat per tal de permetre l’accés a la ciutadania.
  3. Que es procedeixi a l’inici d’un procediment disciplinari ordinari i que s’acordi dur a terme les actuacions necessàries contra les autoritat/s responsable/s de les omissions denunciades.