Estimat/da soci/sòcia,

En compliment dels nostres estatuts et fem arribar la Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de la LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL (DEPANA).

La reunió se celebrarà el dissabte, 7 de novembre de 2020, a les 9:30 h en primera convocatòria i a les 10:00 h en segona convocatòria, per deliberar i resoldre els punts de l’Ordre del Dia que consten a la convocatòria adjunta. Enguany, atesa l’excepcional situació marcada per la COVID-19, l’assemblea es realitzarà de forma telemàtica, tal com es preveu en l’Article 10 del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

Preguem que confirmis la teva assistència responent a aquest mateix correu, o bé escrivint a [email protected], per rebre l’enllaç d’accés a la reunió.

Recorda que els socis numeraris que no puguin assistir a l’Assemblea poden delegar el vot a un altre soci, delegació que s’haurà enviat prèviament per correu electrònic a [email protected]. Recorda que el nombre màxim de delegacions serà de dos per cada assembleista assistent. Per delegar el vot, pots escollir a qualsevol soci de DEPANA o a qualsevol membre de la Junta Directiva.

Cordialment,

Marta Gumà Bondia
Presidenta
Lliga per a la defensa del patrimoni natural, DEPANA

DELEGACIÓ DE VOT