DEPANA ha participat en la roda de premsa del dijous 13 com a entitat adherida a la plataforma ZEROPORT per demanar l’aturada immediata de les ampliacions del port i l’aeroport de Barcelona.

L’augment de les emissions -ja altes per l’elevada activitat de les infraestructures- farà perillar encara més la biodiversitat dels paratges naturals com el Delta del Llobregat, destruint l’entorn i arrasant la línia natural de la costa.

Roda de premsa de la Plataforma pel decreixement del port i l’aeroport de Barcelona

El desembre de 2018, la Institutció Catalana d’Història Natural va publicar un recull de treballs sobre el sistemes naturals del delta del Llobregat. Creiem molt oportú difondre aquests materials sobre els valors del delta del Llobregat com a patrimoni natural del nostre país.

Els sistemes naturals del delta del Llobregat

El delta del Llobregat és un dels territoris més fascinants de la geografia catalana. Malgrat la seva proximitat a la ciutat de Barcelona, ha estat un lloc remot i desconegut fins ben recentment a causa de les seves dures condicions de vida —que mantenien una baixíssima densitat de població— i de la manca d’infraestructures de comunicació —que el feien pràcticament inaccessible durant bona part de l’any. Com totes les zones humides, però, el delta del Llobregat ha estat un brollador de vida, com ho prova el fet que els seus abundosos recursos naturals (sal, pastures, canyís, fusta, pinyons, caça, pesca, etc.) han estat explotats intensament pels seus habitants i pels dels pobles limítrofs des de temps immemorials.

Així, els humans han mantingut una relació ambivalent amb el Delta, proveïdor de riqueses, però alhora responsable de moltes de les seves desgràcies, que sovint arribaven en forma de temporals, inundacions o episodis de malària. Aquest territori remot, abundós de vida i alhora perillós, ha fascinat també la comunitat naturalista, que s’hi ha atansat reiteradament, tot i que mai d’una manera prou sistemàtica, fins gairebé l’acabament del segle XX.

Per aquest motiu, el delta del Llobregat ha estat un dels territoris menys coneguts des del punt de vista naturalista, i no ha disposat mai d’una relació exhaustiva dels seus valors naturals i del seu estat de conservació, tot i ser la tercera zona humida litoral de Catalunya.

Germain i Otzet, J., & Pino Vilalta, J. et al. (2018). Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural; 19 , 720 pàgs..ISBN 9788499654430

Germain i Otzet, J., & Pino Vilalta, J. et al. (2018). Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural; 19 , 720 pàgs. ISBN 9788499654430

Publicació completa:

https://blogs.iec.cat/ichn/wp-content/uploads/sites/33/2019/02/Sistemes-delta-Llobregat_WEB.pdf