El Programa Maistru Torra, finançat per la regió de Sardenya, fomenta la mobilitat nacional i transnacional dels sards a través de la realització d’experiències de treball de durada variable en empreses, entitats, organitzacions i centres de recerca que operen en els següents sectors: turisme sostenible, ambiental i cultural ; agroindústria; energies renovables; biotecnologia i productes farmacèutics.

I és el marc del programa Maistru Torra que, del 24 de febrer al 5 març del 2019, Depana ha comptat amb la col·laboració de la sarda Barbara Boi, arquitecta i docent de professió, amb experiència laboral en planificació urbanística, restauració del patrimoni històric i projectes de dinamització socioeconòmica.

 

Durant la seva estada a Barcelona, la Bàrbara Boi ha estat dedicada al programa Parc a taula. Hem intercanviat experiències amb programes afins, com el programa Gruppo di Azione Locale Sole Grano Terra (GAL SGT) de les regions sardes del Sarrabus-Gerrei, Trexenta i Campidano di Cagliari. També ha estat implicada en el pla de comunicació del Parc a taula i en la definició d’indicadors de gestió del programa. La Bàrbara ha tingut l’oportunitat de conèixer alguns dels territoris adherits al programa (Parc del Garraf), algunes iniciatives territorials vinculades amb el Parc a taula (el Centre Experimental de les Arts Vallgrassa i els horts de Can Grau dedicats a la recuperació del conreu d’espigall al Parc del Garraf) i algunes de les empreses adherides al programa Parc a taula (Cuscó Berga).

 

Trobareu més informació sobre el programa Maistru Torra a: https://www.maistrutorra.com