El passat 16 de desembre un grup de voluntàries i voluntaris del Grup d’Acció Forestal (GAF) de DEPANA va dur a terme una acció contra la presència de flora al·lòctona en el Parc Natural de la Serra de Collserola. Es van eliminar exemplars de raïm de moro (Phytolacca americana), miraguà de jardí (Araujia sericifera), iuca (Yucca sp.) i d’una mena de llorer bord no autòcton (Viburnum odoratissimum).

Aquestes tasques de millora de l’entorn que duu a terme el GAF en diversos indrets de Collserola tenen lloc en el marc dels acords de col·laboració entre DEPANA i el Consorci del Parc Natural de Collserola. Les accions sempre es fan sota l’assessorament tècnic del Parc, que és qui assenyala els objectius.

L’actuació es va centrar en la zona de l’aparcament de Vista Rica i la Font Groga. Aquest sector de bosc de Collserola va ser declarat Reserva Natural Parcial per la Generalitat de Catalunya el 1986. Es tracta d’un exemple especialment frondós de bosc mediterrani humit. Concretament, d’alzinar amb roure cerrioide (Viburno tini-Quercetum ilicis subass. cerrioidetosum = Quercetum ilicis galloprovinciale subass. cerrioidetosum), una variant humida de l’alzinar litoral amb espècies de trets submediterranis.

El nom de Font Groga es deu al color groguenc de les precipitacions que ocasiona el contingut ferruginós de les seves aigües.

La coloració que prenen les capçades dels roures caracteritza aquest hàbitat a la temporada de tardor-hivern.

 

Acció contra el raïm de moro

La feina va començar al voltant de l’aparcament de Vista Rica, proper a la carretera de l’Arrabassada de Barcelona a Sant Cugat, on es va eliminar un 60% del raïm de moro  amb l’extracció dels arrels.

Raïm de moro amb el fullatge majoritàriament ja caigut, amb fructificacions, algunes ja madures i dehiscents.

El raïm de moro és especialment abundant en aquest indret, en agrupaments força densos.

Abans d’arrencar els exemplars i desenterrar les arrels, cal eliminar les fructificacions per evitar la disseminació de llavors.

L’eliminació de la part aèria no és suficient. És imprescindible retirar les arrels per evitar el rebrot.

Alguns exemplars presenten arrels enormes, com les llençades a aquest contenidor.

Algunes arrels presenten fins a 12 bandes diferenciades de períodes de creixement.

 

Eliminació de miraguà fals

També pels voltants de l’aparcament es va retirar miraguà fals i tots els fol·licles que es va poder.

Es van arrencar unes 10 lianes de miraguà de jardí, la major part sense poder eliminar les arrels per estar sota la bardissa i a l’altre costat d’una tanca.

En total es va aconseguir retirar uns 160 fol·licles. A cada fol·licles pot haver-hi unes 400 llavors. Això representa evitar la disseminació de més de 60.000 llavors.

 

Més accions

En una operació puntual també es va eliminar una iuca d’uns tres metres d’alçada i força ramificada, i es van retirar algunes deixalles.

La iuca es va trossejar i es va portar a un contenidor per brossa orgànica.

A més de la vegetació invasora cal eliminar també les “deixalles invasores”.

 

Camí de la Font Groga

A continuació el grup es va desplaçar a la Font Groga, on l’objectiu era tallar  un exemplar de Viburnum lucidum de considerable grandària.

Baixant pel camí que porta a la Font Groga.

La majestuosa gran alzina de la Font Groga.

Arribats a l’esplanada de la font, en Xavier Torrents ens va fer veure la diferència entre els arbres de més port amb les capçades més obertes horitzontalment i els que la presenten amb un desenvolupament més vertical. Els primers corresponien als que havien crescut quan la zona al voltant de la font es trobava sense el bosc regenerat posteriorment. Els de port més compacte i vertical haurien crescut durant la regeneració del bosc, amb més competència per la llum i l’espai.

Explicacions sobre el terreny.

La gran alzina amb la capçada ben ampla.

Plàtans amb branques de creixement gairebé horitzontal.

Exemplars d’alzina i roure crescuts competint per llum i espai.

 

Reducció de viburn al·lòcton

Al torrent, just per sota del camí que passa per la  Font Groga, es trobava el nostre objectiu. Es tractava d’una massa considerable de matoll de viburn no autòcton desenvolupada per capficament d’estolons a partir d’un exemplar que tenia ja un tronc de 18 cm de diàmetre. Aquesta espècie de viburn és coneguda comunament en jardineria com a Viburnum lucidum. Tanmateix, el seu nom botànic correcte és Viburnum odoratissimum Kerl-Gawl. La confusió sembla ser que es deu a l’existència d’una varietat de marfull Viburnum tinus ‘Lucidum’, amb les fulles lluents, que és una altra espècie.

Viburnum a la Font Groga

Viburnum tinus Lucidum
Foto: www.gardenersworld.com

Viburnum tinus, marfull autòcton de Collserola

Gràcies a l’activitat febril de totes les persones participants, es van tallar branques, troncs i es van arrencar totes les arrels que es va poder.

El resultat de l’operació de tala i extracció d’arrels va ser la reducció en aquest punt del 80% de la població de Viburnum odoratissimum (conegut com a Viburnum lucidum).

Abans de la intervenció

Després de l’acció del GAF

 

De la Xina a Collserola

Ja en el camí de tronada va cridar especialment l’atenció la presència en el Torrent de la Salamandra de diversos exemplars de palmera excelsa o palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei). Aquesta palmera és originària de la Xina central i oriental. Hi ha diverses teories sobre la causa de la seva aparició en aquest indret, però el que està clar es que la seva presència en una zona qualificada de Reserva Natural Parcial no té cap sentit.

Propera activitat del Grup d’Acció Forestal

La propera actuació del GAF està programada per al diumenge 27 de gener de 2019, en sessió matinal. Es durà a terme alguna de les actuacions habituals d’aquestes trobades: tasques de manteniment dels arbres i arbustos replantats en actuacions anteriors o  eliminació d’espècies invasores i deixalles. L’objectiu concret encara està pendent de  confirmació.

Per a més informació i inscripcions a les activitats contacteu a través de l’adreça [email protected] o per telèfon 93 210 46 79.