DEPANA recolza les mesures proposades a la Comissió Europea per una correcta gestió pesquera.

El document, elaborat per Ecologistes en Acció i que rep el suport d’11 entitats, manifesta la preocupació de l’elevat grau de sobrepesca al Mar Mediterrani i aporta diferents propostes per disminuir-la, així com per recuperar les poblacions de peixos. Accedeix al seu contingut: Contribució a la correcta gestió pesquera