El diumenge 11 de febrer voluntàries i voluntaris de DEPANA van participar de nou en una acció mediambiental a la zona propera a la Font de Santa Eulàlia en el vessant barceloní proper a Horta de Collserola.

La zona propera a la Font de Santa Eulàlia és un dels punts on el GAF (Grup d’Acció Forestal) de DEPANA duu a terme accions de millora de l’entorn. Aquestes consisteixen en el seguiment de plantacions anteriors, alguna intervenció de poda correctiva, detecció i eliminació de flora invasora, retirada de deixalles i, eventualment, es planten alguns exemplars d’espècies forestals autòctones en punts especialment adients.

Les actuacions del GAF a Collserola es fan sota l’assessorament tècnic del Consorci del Parc Natural de Collserola, en el marc del projecte de col•laboració existent entre DEPANA i el Consorci del Parc Natural de Collserola que té com a referència accions de millora de l’entorn en diversos punts del Parc Natural.

Com és habitual, la jornada comença amb la preparació del material.

Aquest cop cal pujar un tram muntanya amunt.

Poc a poc es va fent via.

Un cop al lloc cal donar un cop d’ull a l’estat de l’entorn.

És un motiu de satisfacció observar el bon estat dels exemplars plantats en accions anteriors.

Un arboç perfectament aclimatat plantat en una acció anterior.

Un altre exemplar, en aquest cas de roure cerrioide, plantat en una campanya anterior.

Revisada la vegetació, en funció de la situació, cal repartir tasques i escollir les eines necessàries.

Tot i que que es tracta d’un espai en un bon estat de recuperació encara hi ha lloc per plantar algun nou plançó.

Els arbusts, com ara l’aladern, són especialment adients per aquest hàbitat.

L’operació de plantar comença netejant el punt triat, arrecerat però separat d’altres arbres o arbustos.

Per a preparar el sòl no sobren mans.

Tampoc sobren peus per a compactar el terra.

Una petita alzina inicia una nova etapa a la seva vida.

Una altra de les tasques dutes a terme és la de podar i redreçar plantes d’interès que es troben tombades o ofegades per la resta de vegetació.

Com és el cas de la gavarrera (Rosa canina) de la imatge. La gavarrera és la rosa silvestre que es troba de manera dispersa per tot  Collserola.

Amb certa freqüència a la majoria de zones on actua el GAF es detecta la presència de flora al•lòctona invasora. La seva eliminació és precisament un dels objectius principals de les nostres accions.

A la imatge un exemplar de fals miraguà (Araujia sericifera) en mans d’un dels voluntaris.

La retirada de deixalles que ocasionalment es troben escampades pels espais naturals es també un dels nostres objectius prioritaris de millora de l’entorn.

En aquesta ocasió es va retirar una petita quantitat de ferralla i algun plàstic.