Nova temporada d’accions de voluntariat a la Font del Gos

Amb aquesta nova acció a la Font del Gos, barri de cal Notari, reprenem la nova temporada d’actuacions del Grup d’Acció Forestal (GAF) de DEPANA. Durant l’estiu hi ha hagut diverses actuacions de voluntàries i voluntaris que han continuat amb les tasques d’arranjament i manteniment de la zona. Com ja hem recordat en anteriors entrades la zona va patir un incendi el juliol de 2015 que es va atribuir presumptament a alguna de les torres elèctriques de la zona. Part de la línia elèctrica va ser soterrada posteriorment. (Cliqueu sobre les imatges per a ampliar-les)

 La Font del Gos i el barri de cal Notari

“El barri de cal Notari rep el nom d’una masia situada al començament de la carretera d’Horta a Cerdanyola, a tocar dels terrenys de can Baliarda i de can Sitjar Gran. Aºquesta estava dedicada totalment al conreu de la terra: vinyes i hort, ja que posseïa una mina d’aigua, coneguda com la Font de cal Notari, més tard coneguda com la Font del Gos. Va ser enderrocada per fer una variant de la Ronda de Dalt.”

Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona. (2012) Carta Arqueològica de Barcelona. Intervenció: Cal Notari. Recuperat 10/10/2017  

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3325

Antecedents de les actuacions a la Font del Gos

L’any 2014 l’Associació Font del Gos, d’aquest barri del Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, i que es troba dins del Parc Natural de la Serra Collserola, va proposar dur a terme un projecte que combinés la difusió dels valors d’aquest espai amb la millora i el manteniment de la zona.

Per tal de donar contingut al projecte i tirar-lo endavant van demanar l’assessorament i la tutela del Consorci del Parc Natural de la serra de Collserola, CPNSC, que els va  proposar quines podien ser les actuacions més adients a realitzar i de les que faria el seguiment. A més, per desenvolupar-lo també es va comptar amb la col·laboració de representants de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) i de professors i alumnes de l’Institut Barri Besòs, de Barcelona. Amb consens de les tres entitats es comença a desenvolupar el projecte de difusió dels valors del Parc i de conservació i gestió dels espais naturals i construïts de la zona de la font del Gos.

Construcció de feixines (15/06/2014)
Poda de branques cremades (26/10/2014)

 Primeres actuacions a la Font del Gos

Des del mateix any 2014 es comencen a fer diferents actuacions a la zona cremada el 22 de febrer del 2014 per sobre de la font del Gos: construcció de feixines i plantació de plançons. Aquesta tasca es fa fins al juny del 2015 moment en què l’associació de veïns deixa el projecte, i en què es decideix pas a fer les actuacions a la zona on es treballa actualment. Des d’aleshores els objectius van ser:  

  • Recuperació de l’antic camí d’accés al Mirador de Montbau des del barri de la font del Gos i la seva senyalització, tenint en compte el traçat que l’incendi.
  • Plantació i manteniment de més de 60 plançons d’arbres i arbusts als marges del camí.
  • Eliminació de les espècies vegetals invasores que hi ha a la zona, com  el Senecio angulatus, Araujia sericifera, Agave americana, Opuntia ficus-indica, etc.).
L’alumnat de l’Institut Barri Besòs reb instruccions abans de començar la feina (Curs 2015-16)
Estat de la vegetació la tardor de 2015, quatre mesos i mig després del darrer incendi.

Un antic camí connecta el barri amb el mirador de Montbau

El 2 de juliol del 2015 l’incendi deixa al descobert el traçat de l’antic camí. En les primeres accions després d’aquest incendi es va retirar ferralla i altres restes d’antics horts abandonats. També es va procedir a la poda de branques cremades per a accelerar la seva degradació en contacte amb el terra. Aquesta activitat continua, donada la gran quantitat d’arbustos que varen cremar. A la part inferior de la zona cremada, a l’entorn del camí, s’han anat plantant alguns plançons d’espècies autòctones: alzina, roure cerrioide, arboç, llentiscle, aladern…

Els cursos 2015-16 i 2016-17 se segueix treballant en els mateixos objectius. L’Institut Montjuïc també participa en el projecte.

Traçat del camí recuperat
Un descans en el camí

Objectius per a les properes accions a la Font del Gos

En una entrada anterior ja comentàvem l’interès que tenen els prats secs mediterranis pel Collserola. Són un element més de la seva biodiversitat. Per aquest motiu no resulta escaient plantejar-se tasques de “repoblació” en un vessant orientat al sud com l’afectat per l’incendi de 2015. Malgrat tot si que s’han plantat alguns plançons dispersos d’alzina i de roure en la part inferior de la zona. S’ha fet en els punts on arriba més l’aigua d’escorrentia quan plou. De cara al futur les tasques que semblen més adients serien les següents:

  • Manteniment dels plançons de campanyes anteriors
  • Poda de les branques cremades que persisteixen per facilitar-ne la descomposició al sòl.
  • Continuar l’arranjament de l’antic camí al llarg de tot el seu recorregut
  • Delimitar bé el camí plantant principalment arbusts a banda i banda
  • Eliminar les espècies invasores que es puguin localitzar

L’acció del 8 d’octubre de 2017

Un cop sobre el terreny ens preparem per a la feina. Definim els objectius i distribuïm les tasques i les eines.

Consolidem i definim bé el traçat del camí. Podem les branques cremades per a facilitar la seva descomposició.

La plantada d’espècies llenyoses mediterrànies té lloc a les vores del camí. L’objectiu és ajudar a delimitar-lo.

Fins i tot les més petites hi col·laboren. Així aprenen a participar en la construcció d’un món millor i gaudeixen de la satisfacció de estimar la natura.

Finalment, toca recollir les eines i fer  la foto de comiat fins a la propera ocasió.