Un grup de 9 voluntàries i voluntaris va participar el l’acció del GAF de l’11 de juny al torrent de Can Coll on es van realitzar tasques de manteniment d’arbrat de ribera replantat en actuacions anteriors i també d’eradicació de plantes invasores, concretament raïm de moro (Phytolacca americana = P. decandra).

L’activitat es va realitzar en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola emmarcada dins del programa Col·laborem amb el Parc. Aquesta activat formava part també del conjunt d’accions convocades amb motiu de la Setmana de la Natura per part d’un gran nombre d’entitats del nostre país.

La Setmana de la Natura és una campanya dirigida a promoure activitats a tot Catalunya per conscienciar sobre la importància de tenir cura de la nostra natura i el nostre territori. La Setmana de la Natura va tenir lloc entre el 2 i l’11 de juny de 2017 amb l’objectiu de promoure l’organització d’activitats arreu de Catalunya per viure la Terra i conscienciar la societat de la necessitat de conservar la natura i el territori.

Es varen eliminar 14 exemplars de raïm de moro. Es tracta d’una planta invasora molt tòxica que apareix en indrets amb una certa humitat i temperatures suaus. Pot assolir els 3 metres d’altura. Per a la seva eliminació s’ha de tenir en compte la presencia d’una  arrel perenne de grans dimensions, carnosa i que pot tenir nombroses ramificacions.

A part de l’eliminació de la Phytolacca americana la part més feixuga de la feina va consistir en les tasques de manteniment de l’arbrat plantat anteriorment. Es tracta d’exemplars d’arbres característics de vegetació de ribera. Concretament es tracta d’exemplars de vern  (Alnus glutinosa)  i freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia).