El diumenge 14 de maig, un cop més, el Grup d’Acció Forestal de DEPANA va dur a terme una actuació a la zona de reforestació de la Font del Gos. En l’acció van participar 11 voluntàries i voluntaris de DEPANA. Els objectius eren continuar amb les accions forestal de recuperació de la zona cremada, feines de manteniment de les reforestacions anterior, regar els plançons plantats,  arranjament del camí, i eliminació de plantes al·lòctones .

(Cliqueu sobre les imatges per a ampliar-les)

 

Una part dels voluntaris es va dedicar a repassar i netejar el camí que porta des del carrer del Camí de Cal Notari fins la carretera d’Horta a Cerdanyola.

En aquesta ocasió, donat lo avançada que està la temporada només es varen plantar sis plançons nous i la tasca fonamental va ser la d’arranjar i regar els plançons supervivents d’accions anteriors.

 

Per a poder fer el seguiment dels exemplars plantats a les diferents actuacions, els plançons s’han numerat i s’ha elaborat un mapa amb la seva localització.

Gràcies al seguiment fet es constataque l’estat dels plançons supervivents és mol satisfactori. Tant és així, que en algun cas, com en l’aladern de la dreta a sota, ja es pot observar la formació dels primers fruits.

Les raons d’actuar a la Font del Gos

La zona coneguda com la Font del Gos entre els barris de Cal Notari i Can Papanaps, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, va patir un incendi l’1 de juliol de 2015. En total varen cremar 19,7 ha de brolla i matoll. Anteriorment, el 2006, ja havia cremat.

Voluntàries i voluntaris

Amb la participació de membres i voluntariat de DEPANA, el GAF ha dut a terme accions periòdiques de recuperació de la zona en el marc de l’acord de col·laboració amb el Parc Natural de Collserola.

La regeneració natural

Els vessants sud de la serra de Collserola estan molt exposats a aquests incendis i moltes espècies estan adaptades a sobreviure en aquestes condicions. Per aquest motiu una de les estratègies per a fer front a aquesta situació és afavorir la presència amb espècies amb més capacitat de regeneració en cas d’incendi, com ara l’aladern, el llentiscle o el garric.

L’aladern, per exemple, és capaç de rebrotar de la soca o de branques aparentment carbonitzades. La imatge de l’esquerra mostra el procés de regeneració al sector inferior de la Font del Gos.

A la imatge de l’esquerra veiem el procés de rebrot del garric després d’un incendi en un  vessant orientat al sud, en aquest cas a la zona del Collserola del municipi de Molins de Rei.

Per aquest motiu es aconsellable, per a actuacions de recuperació a espais com el de la Font del Gos, donar prioritat en el viver a les espècies adaptades al foc amb gran poder de recuperació. A les imatges, d’esquerra a dreta, plançons d’aladern, llentiscle i garric obtinguts a partir de llavors del mateix Collserola, cultivades al viver de l’alumnat de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei.

Esperem que no es tornin a reproduir els incendis i que la regeneració natural amb el suport de les nostres accions permeti el desenvolupament d’una coberta vegetal adient per les condicions ambientals de la zona.

L’alumnat de l’Institut Barri Besòs  també hi col·labora

És de destacar també la participació d’alumnat de l’Institut Barri Besòs de Barcelona en la intervenció a la Font del Gos. A part de recuperar la vegetació cremada, l’alumnat aprèn amb aquesta activitat valors mediambientals. Aquesta iniciativa també ha va permetre descobrir un vell camí que comunicava, per la muntanya, el nucli urbà amb la carretera d’Horta a Cerdanyola.

Vídeo ermés per BTV el 17 de desembre de 2015