A hores d’ara, molts de vosaltres haureu sentit a parlar de la desaparició de les abelles, un fenomen conegut com la síndrome del despoblament dels ruscos i que consisteix en la desaparició sobtada d’abelles del seu hàbitat natural. Aquest fet, del qual se’n desconeixen les causes exactes, és atribuït en gran part a malalties que afecten aquesta espècie o altres factors externs com els canvis mediambientals o l’ús d’insecticides en l’agricultura industrial.

La dràstica disminució de la població d’abelles és molt preocupant ja que no només afecta la cadena alimentària – els animals que s’alimenten d’aquests insectes corren perill de patir desnutrició i desaparèixer –, sinó que també té un impacte directe en la pol·linització de les flors i pot suposar l’eventual pèrdua d’aliments per a l’ésser humà.

Per mirar de posar fre a aquest fenomen, aquesta setmana  la Comissió Europea votarà si s’ha de prohibir l’ús definitiu de tres plaguicides neonicotinoides – el imidacloprid, la clotianidina de Bayer i el tiametoxam de Syngenta – que han demostrat ser molt tòxics per a les abelles i altres espècies d’insectes. Si s’aprova aquest esborrany, el seu ús es restringirà a hivernacles, des d’on no tindrien contacte amb l’exterior.

La proposta de la Comissió Europea té el seu origen en uns dictàmens publicats l’any 2016 per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), unes avaluacions que coincideixen amb altres estudis independents a l’hora d’assenyalar la toxicitat i perills associats a aquests productes.

Amb tot, actualment la UE estudia renovar l’autorització d’altres insecticides que han demostrat ser igual de perniciosos per a insectes com les abelles, i això es deu a que a hores d’ara, encara no s’ha aplicat un document guia d’avaluació de riscos molt més complet que es va aprovar l’any 2013.

És per això que un grup d’entitats ecologistes entre les quals es troba DEPANA, ha firmat una carta dirigida a la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient d’Espanya, Isabel García Tejerina, per tal que aquest tipus de plaguicides es prohibeixin de manera indefinida en qualsevol àmbit. A més, en aquesta carta també es reclama l’aplicació d’aquesta nova guia d’avaluació de riscos

Si vols llegir la carta completa, fes clic aquí.