Les entitats membres de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) hem estat reunides al Centre Cívic de Vallvidrera per, sobretot, avançar en la concreció de les nostres propostes per al Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, conegut també com a PEPNat.

Singularment, en aquesta sessió d’avui, ens ha acompanyat com a convidat l’alcalde d’El Papiol, Joan Borràs, amb el qual hem pogut intercanviar idees i constatar que coincidim en molts elements en els que cal incidir per redactar el nou PEPNat