La constitució del grup de treball compta amb l’experiència i coneixements dels experts i d’entitats de defensa del benestar dels animals L’objectiu és definir un nou model de parc zoològic, adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania i basat en el màxim benestar dels animals, potenciant la funció pedagògica i educativa que han de tenir aquests espais

Nota de Premsa (ajuntament de Barcelona).

L’Ajuntament de Barcelona ha creat el grup de treball: “Model de futur del Zoològic de Barcelona” per debatre quin ha de ser el model de futur del Zoo de la ciutat.
L’objectiu del grup de treball és definir i implantar un nou model de parc zoològic, adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania i basat en el màxim benestar dels animals, potenciant la funció pedagògica i educativa que han de tenir aquests espais.

El punt de partida per al debat i la reflexió d’aquest grup de treball és que el nou model de Zoo ha de posar a la centralitat de la seva raó de ser les funcions de conservació d’espècies i la funció pedagògica i educativa en relació a la fauna salvatge i la seva importància en els ecosistemes naturals, tot garantint el seu màxim benestar en aquesta instal·lació. Com aconseguir-ho i de quina manera fer-ho és el que haurà de treballar aquest grup de treball cercant consens polític i ciutadà.

Per al govern de la ciutat, impulsar el debat sobre el model del futur del Zoo és un objectiu prioritari dins de les polítiques de protecció dels animals i respon al seu compromís de fer-ho en un marc de diàleg i amb el treball conjunt entre totes les persones i des de visions plurals. La voluntat del grup de treball és posar de relleu aquesta pluralitat, aportant visions i propostes fruit de les experiències i coneixements personals o professionals de les persones que en formen part.

El grup de treball està format per experts: biòlegs, veterinaris, filòsofs, psiquiatres, pedagogs i comunicadors; entitats animalistes: Anima Naturalis, F.Franz Weber, Faada, Libera, Fundació Jane Goodall, Adda, Depana; tècnics del Zoo; el comitè d’empresa del Zoo; la FAVB; els grups polítics municipals; la comissionada d’Ecologia i el comissionat d’Educació.

A partir de la constitució del grup de treball s’establirà un calendari de treball que permeti l’elaboració dels criteris per definir aquest nou model del Zoo, es farà el debat sobre els criteris, es presentarà el document que els reculli i abans d’acabar l’any es presentarà la proposta sobre el model de futur del Zoo.