Nota de premsa2702091137_depanacolor2

17 de juny de 2013

L’entitat denúncia: la tramitació parcial d’un seguit d’obres que sumades produeixen un gran impacte ambiental sobre les zones protegides. Que no es tenen en consideració els valors reals ambientals de la zona i que la documentació científica que s’ha porta es generalista i desfasada.

La zona del anomenat Parc Litoral del Prat fou concebuda com espai natural compensatori als impactes ambientals de l’ampliació del aeroport. En els últims any, aquest corredor biològic està patint una sèrie d’alteracions arran del seu aprofitament turístic. Recentment ha sortit a exposició pública un projecte d’”acondicionar” els accessos a la platja, amb la creació d’una zona de pàrquing amb parquímetre, de concessió privada.
L’entitat ha presentat al·legacions, basant-se en:

  • La presència d’hàbitats d’interès de conservació prioritari per la Unió Europea, com ara el #2270 “Dunes amb boscos de Pinus pinea i/o Pinus pinaster
  • Importància per a espècies protegides a nivell internacional, com el corriol camanegre

La zona es troba dintre de d’un context molt específic, que no s’ha tingut tampoc en consideració:

  1. el tram del litoral compta amb els majors nivells de protecció del delta del Llobregat, tot ell, inclòs el passeig marítim, està dins de la Xarxa Natura 2000 (XN2000) del delta del Llobregat, com Lloc d’importància Comunitària (LIC) i com Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA) amb la referencia Nº146. També és part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) del mateix delta, i d’acord amb el Pla Director Urbanístic del Sector Costaner (PDUSC), és CPEIN, es adir, el major nivell de protecció urbanística que atorga aquest pla especial.
  2. un connector biològic entre les reserves naturals del Delta del Llobregat (del Remolar i la Ricarda), arraconat al litoral per la construcció de la tercera pista de l’aeroport, i que AENA (l’Estat i la Generalitat) es va comprometre a restaurar en la Declaració d’Impacte Ambiental.

Per tot això els impactes haurien de ser avaluat de forma independent i tenint en compte els objectius de conservació del lloc, que no són el bany, ni la recaptació d’impostos per a les arques municipals.

Les diferents administracions fan servir la vella, però profitosa estratègia de tramitar aquesta i d’altres actuacions per separat. Aquesta zona està ja afectada per: el nou edifici del Club Nàutic Municipal, els nous aparcaments, les edificacions per a bars i restaurants, les actuacions en el passeig marítim i la futura restauració parcial del camp de golf (ja denunciada per aquesta entitat).

Donat que impliquen un impacte acumulat molt significatiu sobre la XN2000 de delta del Llobregat, pel que, segons l’Article 6 de la Directiva d’Hàbitats, hauria de ser avaluat com a conjunt de forma preventiva.

En conclusió, DEPANA exigeix a Costes que no tramiti la concessió.

Que en cas de plantejà la concessió, es faci un estudi ambiental independent i seriós, amb mesures correctores i compensatòries con la restauració del tram final del passeig.

Per últim, demanen una avaluació ambiental global de tot del conjunt impactes del “Pla Litoral”.

Contacte

Jose García Moreno 657101385

[email protected]