DEPANA, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, informa a Adelson sobre la problemàtica que comportaria el seu projecte al Delta del Llobregat.

Nota de Premsa. Divendres, 8 de juny 2012

Aquests dies tothom sembla estar interessat en fer-li arribar missatges a l’empresa Las Vegas Sands, regentada pel magnat americà Sheldon G. Adelson, oferint les qualitats dels diferents territoris per a que siguin escollits, a fi d’ubicar el seu monstruós projecte, l’anomenat EUROVEGAS.

Des de DEPANA, ens hem pres la llibertat de recórrer al mateix mitjà de comunicació per a contactar amb aquesta empresa amb l’objectiu de posar en el seu coneixement les problemàtiques a les quals s’enfrontaria si, finalment, es decidís per construir al Delta del Llobregat.

Evidentment, DEPANA no espera cap mena de resposta, només pretén que a l’hora de fer l’elecció, aquesta “corporació” compti amb una part important de la informació que ningú li ha transmès, i així pugui decidir amb coneixement de causa.

A l’acte lúdic reivindicatiu que celebrem aquest dissabte a Viladecans, s’ampliarà la informació sobre el contingut d’aquesta carta.