Nota de Premsa

30 de maig de 2012

Dijous, 31 de maig, a les 10.00 hores, es votarà a la comissió d’agricultura del Parlament la proposició no de llei presentada per ERC, demanant que s’ampliïn les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) del Delta del Llobregat.

Aquesta proposta ve motivada per la petició que, des de Depana, vam presentar a la Generalitat perquè s’iniciés aquesta ampliació amb l’objectiu d’adequar-se a la nova IBA (Important Bird Area) del Delta del Llobregat, i així complir amb la legislació sectorial.

Demà, es presenta una oportunitat única perquè el Parlament es pronunciï a favor de dotar d’una protecció adient a aquest espai natural únic a Catalunya i reconegut internacionalment per la seva alta biodiversitat. Com s’ha demostrat mitjançant estudis científics, les actuals zones protegides son insuficients per a la fauna, forçant a les aus ha utilitzar la resta d’espais. Així, s’ha demostrat que les zones naturals adjacents donen suport a les  zones ja protegides, fent d’espais d’alimentació, cria i descans de la fauna.

Dins d’aquests espais adjacents, les zones agrícoles han demostrat ecològicament que són estratègiques, degut a la pèrdua d’espais naturals originals, desapareguts sota polígons industrials, obres públiques i infraestructures diverses. La Generalitat de Catalunya, ja va admetre els valors naturals d’aquests espais, quan va aprovar el Pla Especial que va donar peu a la creació del Parc Agrari. Ara es requereix anar un pas mes enllà amb la seva inclusió en les zones d’especial protecció.

Esperem que el Parlament respongui a la demanda científica d’ampliació dels espais protegits, que ara són en palesa insuficiència d’acord a estàndards que marcant  les directives europees per les ZEPAs, i per tant, subjecte d’una possible queixa a la Comissió Europea. Ja és hora que siguin les autoritats nacionals que tenen les competències les que apliquin les lleis sense necessitat de recórrer a tercers.

Demà el Parlament de Catalunya té l’oportunitat de demostrar la maduresa del nostre País.

Contacte
Jose Garcia Moreno (657101385)
[email protected]   / [email protected]  / [email protected]
https://www.depana.org
https://sosdeltallobregat.wordpress.com
http://aturemeurovegas.wordpress.com