#SosFaunaCat

Durant la primavera i l’estiu, es multipliquen les emergències per la fauna, i especialment molts polls d’espècies protegides cauen prematurament dels nius.

Els Agents Rurals, seguint les ordres de la seva Direcció General, només poden recollir del medi estrictament animals en perill d’extinció o bé que suposin un risc potencial per a la salut pública.

I què passa ara amb falciots, ballester, abellerols, eriçons, etc.? També estan protegits per la Llei però no mereixen la mateixa atenció?

Han mort molts animals mentre estàs llegint això, simplement per la manca de recursos i voluntat política, que relega la natura a l’última de les prioritats.

Demanem un canvi seriós en l’actual política de recollida i rescat de fauna, que garanteixi la supervivència del màxim nombre possible d’exemplars. I per això cal que la Generalitat de Catalunya destini el pressupost necessari per atendre la recollida i rescat de fauna adequadament, alhora que tornin a ser els Agents Rurals qui s’encarreguin d’aquesta important tasca.

CARTA OBERTA dirigida a l’Hble. Damià Calvet i Valera, Conseller de Territori i Sostenibilitat, l’Hble. Teresa Jordà i Roura, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i  al Sr. Marc Trachsel Costa,  Director General del Cos d’Agents Rurals.

Uneix-te a aquesta petició signant aquí.

DEPANA, amb el suport de l’AGRUPACIÓ D’AGENTS RURALS DE CCOO i l’ASPRC, As­so­cia­ció Pro­fes­sio­nal d’Agents Ru­rals de Ca­ta­lun­ya.

Us agrairem molt que feu difusió entre els vostres contactes, així com xarxes socials utilitzant el hastag #SosFaunaCat

Més informació: