Activitat internacional 2016

L’activitat internacional de DEPANA durant el 2016 s’ha centrat en dues organitzacions de les que som membres, MedPAN i la UICN.

MedPAN

Durant aquest període hem seguit participant activament a MedPAN des de la seva junta directiva. De tota l’activitat duta a terme en el context de MedPAN, és especialment rellevant el II Fòrum mediterrani de les àrees marines protegides, celebrat a Tànger (Marroc) del 30 de novembre a l’1 de desembre. També l’assemblea general celebrada el 27 de novembre. Ambdós esdeveniments presidits per la representant de DEPANA i Presidenta de MedPAN, Purificació Canals. En el fòrum s’ha actualitzat el full de ruta cap el 2020 per a les àrees marines protegides de la Mediterrània, amb la inclusió dels reptes associats al canvi climàtic i aprovat la Declaració de Tànger. L’informe d’activitat de MedPAN 2016 està disponible en l’enllaç.

Presidència de MedPAN

Pel que fa a les activitats dutes a terme des de la Presidència de MedPAN durant aquest any, s’adjunta el detall en una llista annexa que inclou també les deu reunions de junta directiva i dues del Bureau. Dins d’aquesta llista d’activitats, cal subratllar tots els temes associats al seguiment del Conveni de Barcelona i el de Diversitat Biològica (CDB).  Important també la participació en activitats especifiques del CDB com el grup d’experts en la Meta 11 d’Aichi, relativa a l’establiment d’àrees marines protegides. Finalment, el taller de formació de formadors per països en desenvolupament, sobre la planificació de l’espai marí, organitzat a Yeosu (Rep. de Corea). S’ha seguit en la línia iniciada l’any passat de participar, del 8 a l’11 de novembre, a la COP22 del Conveni marc de NNUU sobre canvi  climàtic celebrada a Marrakech (Marroc).

Es va fer seguiment dels temes associats al canvi climàtic i els ocean. També vam intervenir en un debat sobre el canvi climàtic i les solucions basades en la natura. Durant aquest any s’ha treballat intensament per avançar en el nou informe d’estat de les àrees marines protegides de la Mediterrània

UICN

Pel que fa a la UICN, enguany DEPANA va participar al Congrés Mundial de la Natura, que inclou l’Assemblea General de la UICN, celebrat de l’1 al 10 de setembre a Honolulu-Hawaii (EEUU). Respecte a l’activitat duta a terme des de DEPANA en aquest congrés, es pot trobar informació detallada en l’article publicat en l’Agró Negre nº33.