Activitat internacional 2016

L’activitat internacional de DEPANA durant el 2016 s’ha centrat en dues organitzacions de
les que som membres, MedPAN i la UICN.
Durant aquest període hem seguit participant activament a MedPAN des de la seva junta directiva. De tota l’activitat duta a terme en el context de MedPAN, és especialment rellevant el II Fòrum mediterrani de les àrees marines protegides, celebrat a Tànger (Marroc) del 30 de novembre a l’1 de desembre i l’assemblea general celebrada el 27 de novembre, ambdós esdeveniments presidits per la representant de DEPANA i Presidenta de MedPAN, Purificació Canals. En el fòrum s’ha actualitzat el full de ruta cap el 2020 per a les àrees marines protegides de la Mediterrània, amb la inclusió dels reptes associats al canvi climàtic i aprovat la Declaració de Tànger.

L’informe d’activitat de MedPAN 2016 està disponible en l’enllaç.

Pel que fa a les activitats dutes a terme des de la Presidència de MedPAN durant aquest any, s’adjunta el detall en una llista annexa que inclou també les deu reunions de junta directiva i dues del Bureau. Dins d’aquesta llista d’activitats, cal subratllar especialment tots els temes associats al seguiment del Conveni de Barcelona i el de Diversitat Biològica (CDB) i la participació en activitats especifiques del CDB com el grup d’experts en la Meta 11 d’Aichi, relativa a l’establiment d’àrees marines protegides, o el taller de formació de formadors per països en desenvolupament, sobre la planificació de l’espai marí, organitzat a Yeosu (Rep. de Corea), en qualitat de formadors. També s’ha seguit en la línia iniciada l’any passat de participar, del 8 a l’11 de novembre, a la COP22 del Conveni marc de NNUU sobre canvi  climàtic celebrada a Marrakech (Marroc), on a part de fer seguiment dels temes associats al canvi climàtic i els oceans, també vam intervenir en un debat sobre el canvi climàtic i les solucions basades en la natura. Durant aquest any s’ha treballat intensament per avançar en el nou informe d’estat de les àrees marines protegides de la Mediterrània

Pel que fa a la UICN, enguany DEPANA va participar al Congrés Mundial de la Natura, que inclou l’Assemblea General de la UICN, celebrat de l’1 al 10 de setembre a Honolulu-Hawaii (EEUU). Respecte a l’activitat duta a terme des de DEPANA en aquest congrés, es pot trobar informació detallada en l’article publicat en l’Agró Negre nº33.