DEPANA ha subscrit el manifest impulsat per Stop Agroparc que rebutja el projecte “Agroparc Penedès” presentat pel Grup Ametller a l’Ajuntament de Gelida. Es tracta d’una reformulació i ampliació del projecte que ja es va presentar l’any 2017, contra el qual ja es va alçar la veu per les conseqüències negatives que podia suposar per al territori. Llavors es va guardar al calaix perquè Ametller no disposava de sòl industrial per poder implantar tota la seva activitat, però ara, amb l’adquisició de Can Joncoses -terreny agrícola requalificat com a sòl urbanitzable-, el projecte s’ha duplicat, passant de 121 ha a 258 ha.

Tot i que l’agroparc es pretén mostrar com a un projecte de “cicle tancat”, virtuós i complet, la realitat és que suposarà l’aplicació retorçada de la normativa de planejament territorial per aconseguir la implantació simultània d’una fàbrica d’elaborats, d’un parc fotovoltaic, de granges i de cultius intensius en hivernacles en sòl de secà de vinya protegida, entre d’altres coses.

El manifest denuncia que es vol aplicar de forma esbiaixada el planejament territorial vigent i que el projecte no farà ni agricultura ecològica ni una agricultura coherent amb el seu entorn. Així mateix, critica que trenca el connector ecològic entre espais naturals protegits catalogats al PEIN (Roques Blanques i Montserrat i les Muntanyes de l’Ordal) i que no respecta la zona de caça de l’àliga cuabarrada i amenaça l’hàbitat d’altres espècies. A més, implanta hivernacles i cultius de regadiu en una zona agrícola de secà, implanta 10 ha de plaques fotovoltaiques sobre terreny agrícola i no optimitza el sòl industrial existent i crearà una nova zona industrial innecessària.

Entre les altres raons del rebuig hi ha l’increment en un 26% de la superfície del sòl d’activitat de Can Juncoses i el fet que suposa un important impacte paisatgístic i ambiental i una forta pressió de mobilitat i humana sobre el territori. En definitiva, un projecte que pretén simular un model de producció i comerç de proximitat però que en realitat el perjudica.

Podeu llegir el manifest íntegre aquí.