• Les entitats denunciants exigeixen al Govern que els recursos es destinin íntegrament a polítiques de millora del patrimoni natural
  • Lamenten que l’executiu renunciï al mandat legal d’utilitzar els diners del nou impost de CO2 a l’impuls de polítiques de conservació de la biodiversitat

DEPANA s’ha sumat al manifest que denuncia que el repartiment del Fons de Patrimoni Natural incompleix la normativa i que exigeix al Govern que destini la totalitat dels recursos a la millora del patrimoni natural i la biodiversitat, tal com preveu la Llei de l’Agència de la Natural i la Llei Catalana de Canvi Climàtic.

Les entitats denunciants, entre les quals hi ha Ecologistes de Catalunya, Conservació.cat, la Societat Catalana d’Educació Ambiental i la Xarxa per a la Conservació de la Natura, han constatat que una part del fons es destina a finançar polítiques diferents de les de conservació. En aquest sentit, critiquen que es financin despeses de funcionament ordinari d’organismes de la Generalitat de Catalunya que ja disposaven de pressupost abans de la creació del fons, en lloc de destinar-se a accions i inversions clares i directes de millora de la biodiversitat, fet que incompleix clarament la legislació i els objectius marcats.

Amb el Fons de Patrimoni Natural, el 2021 havia de marcar un punt d’inflexió en la conservació de la biodiversitat. Multiplicant per deu el pressupost de 2016, el fons havia de permetre fer un salt qualitatiu en les polítiques de conservació i impulsar la transformació ecològica i social. Les entitats del tercer sector ambiental lamenten aquest incompliment.

Després d’analitzar els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2022, s’ha constatat que el Govern està renunciant al mandat legal d’utilitzar els recursos del nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni a l’impuls de polítiques de conservació de la biodiversitat sòlides i ambicioses. Segons la Llei Catalana de Canvi Climàtic, la meitat dels 160 milions d’euros que hi ha previst recaptar han de servir per a nodrir el fons de patrimoni natural de Catalunya i l’altra meitat al fons climàtic, cosa que no es reflecteix als pressupostos.

Per aquest motiu, les entitats ambientals reclamen al Govern que redefineixi el repartiment del fons per tal que s’ajusti a la normativa.

Podeu llegir el manifest íntegre aquí.