Barcelona, 13 de febrer de 2018

Recentment, DEPANA es va adherir a al manifest presentat per l’Associació ADDA on es sol·licita que el Parc Natural de Collserola sigui declarat Refugi de la Fauna Salvatge i no es permeti caçar.

Més informació: Doc Collserola ADDA

Gràcies per sumar-te al manifest!