Projecte Macaca silvana

Sent missió de DEPANA el actuar per a la defensa, estudi i conservació del patrimoni natural, des de una concepció global del problemes que afecten a les espècies i els ecosistemes, el projecte Macaca silvana adopta, com a estratègia, actuar sobre tots els àmbits que afecten, directa o indirectament, la supervivència de l’espècie i la conservació del seu hàbitat.

Per això, el projecte Macaca silvana de DEPANA, estableix sis línies d’actuació:

  • Promovem la recuperació i adequada gestió d’exemplars decomissats procedents del tràfic il·legal
  • Realitzar accions destinades a revaloritzar l’espècie i el seu hàbitat entre la població d’origen magrebí, amb la finalitat de aconseguir un canvi de visió i actitud davant l’espècie.
  • Alertar de la situació de perill d’aquesta espècie i el seu hàbitat entre el públic i les institucions europees per aconseguir un major compromís en la seva conservació.
  • Promoure l’estudi i coneixement de l’espècie, tant en llibertat com en captivitat.
  • Localitzar i identificar les problemàtiques socioeconòmiques i ambientals que incideixen negativament en la conservació de l’espècie i el seu hàbitat.
  • Localitzar i identificar les problemàtiques socioeconòmiques i ambientals que incideixen negativament en la conservació de l’espècie i el seu hàbitat.

 

Vídeo de la campanya 2014

Vídeo de la campanya educativa de la Macaca de Barbaria, que s’està emetent als Ferris que passen l’Estret de Gibraltar. La campanya del 2014 es diu “No somos mascotas!”.

Si vols col·laborar, entra aquí: Buscamos voluntarios para este verano: Paso del Estrecho

Video del TR de Clara Casabona

L’estudiant Clara Casabona que ha fet el Treball de Reserca sobre la Macaca sylvana i ens fa arribar aquest vídeo.

Vídeo campanya 2013

MEMÒRIA DE LA CAMPANYA 2012

La Campanya Pas de l’Estret s’ha realitzat en el port d’Algesires entre l’1 i el 17 de juliol de 2012. Es manté el port d’Algesires com a port objectiu ja que en ell es concentra el major volum de viatgers cap a Marroc de tots els ports de pas espanyols (45,4% el 2012), malgrat que, aquest any, el volum de viatgers s’ha vist reduït significativament probablement en relació a la crisi (el 2011 varen passar 46,9%).

La campanya Pas de l’Estret pretén informar dels problemes de conservació als quals s’enfronta l’espècie Macaca sylvanus als seus països d’origen, donada la seva condició d’espècie en perill d’extinció. Per això s’han preparat materials divulgatius adaptats a la tipologia dels viatgers de l’OPE: famílies viatjant en cotxe composades per adults i adults amb nens. Els materials són un parasol pel cotxe, un conte per als nens en vàries llengües i un diptic explicatiu.

La majoria de persones que s’han contactat són magrebins que viuen fora de Marroc procedents de França, Espanya, Bèlgica, Holanda i Alemanya. La majoria viatjant amb nens d’entre 5 i 12 anys. També s’han contactat persones amb destí a Ceuta, la majoria amb la seva residència habitual allí i també persones que viatjaven allà com a destí turístic i amb motiu de visitar als seus familiars. Un reduït nombre de persones contactades eren turistes amb la intenció de passar les seves vacances allí (espanyols i francesos).

La reacció a la Campanya, en general, ha estat sempre positiva. La gent rebia la informació amb interès i, sempre, que el temps els ho permetia, preguntaven més informació sobre la campanya i els motius de la mateixa.

En el document adjunt de més abaix teniu la memòria completa per a que la consulteu.

 

Documentació annexa