Resultats seguiment de l’ós 2012

El seguiment de la població d’óssos bruns de la vall d’Aran va començar el 13 d’abril de 2012 i va finalitzar el 22 de novembre de 2012. En total han estat 94 dies de seguiment, 68 durant la primavera-estiu i 26 durant la tardor.

Un total de 5 óssos diferents han estat localitzats i observats durant tota la campanya :

– Nhèu  ( femella de 3.5 anys i filla de Hvala ) . Observada durant 13 hores 47 minuts.

– Hvala  ( femella adulta ). Observada durant 50 minuts.

– Mascle adult ( probablement Pyros ) . Observat durant 1 minut.

– Jove segon any 1 ( probablement fill de Hvala ), Observat durant 10 minuts.

– Jove segon any 2  ( probablement fill de Hvala ). Observat durant 25 minuts.

Tots els óssos han estat observats a la vall de Varradòs i en total durant 15 hores 13 minuts.

A part del seguiment estricte, (el bear-watching és un fenomen consolidat a la vall d’Aran) s’han realitzat tasques de sensibilització, divulgació i coneixement dels plantígrads, tant entre els habitants locals com amb els nombrosos turistes que acudeixen a observar els óssos.

També s’ha dut a terme el guiatge de la sortida de DEPANA de l’Ós bru realitzada el 2-3 de juny de 2012.

Finalment s’ha col·laborat en la filmació dels primers óssos pirinencs per a la Casa de l´Ós d´Alós