Resultats de seguiment 2018

Vall d’Aran – Pirineus. Primavera 2018.

El 10 d’agost, s’organitza a Senet una conferència i debat sobre l’ós bru al Pirineu i la seva convicència amb la fauna silvestre: CONVIURE AMB L’ÓS BRU.

A finlas d’aquesta primavera, en Marc Alonso va localitzar aquest preciós exemplar d’ós bru. Impressiona la forma en què es mouen els ossos per la muntanya; amb absoluta destresa i seguretat. Un caminar suau, però ferm en un lloc tan abrupte.

El ritual d’aparellament de l’ós bru és un moment realment intens, tot i que rarament albirat al Pirineu. Per tant, podem dir que és un privilegi que en Marc Alonso hagi pogut captar imatges d’aquest comportament.

Com es pot observar al vídeo, el mascle segueix incansable a la femella, que és la que porta el ritual d’aparellament, i no permetrà que el gran ós d’apropi a ella sense el seu consentiment.

Al vídeo, que hi ha a continuació, es pot contemplar una seqüència d’aquest episodi de zel.

Resultats de seguiment 2017

Durant la primavera de 2017, Marc Alonso, membre de la Junta Directiva i expert en l’ós bru,  ha continuat amb el seguiment de la població d´ós bru a la Val d’Aran. Tot i que s’han trobat força indicis de la seva presència, enguany no ha estat possible observar cap plantígrad a la natura, a causa probablement de l’atípia meteorologia que s’ha viscut al Pirineu aquesta primavera i que ha alterat el cicle dels aliments vegetals que mengen els óssos.

Tot i això, s’ha col·laborat com sempre amb la prevenció d’atacs amb el col·lectiu ramader, comunicant la presència dels óssos quan eren vora els seus ramats i també detectant i avisant de la localització dels animals perduts o extraviats (ovelles) degut a la presència d’algun ós a la zona.

S’ha mantingut la col·laboració habitual amb els mitjans de comunicació, premsa i ràdio, així com amb escoles, universitats i estudiants diversos. Així mateix, s’ha treballat estretament amb els responsables tècnics del seguiment de l’ós bru al Pirineu de les diferents administracions implicades.

De manera consensuada amb la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran,  s’ha impulsat  la campanya del bateig dels dos cadells d’ós bru localitzats al Naut Aran l’any 2016 durant el seguiment realitzat per DEPANA, amb els resultats ja coneguts. Aquests han estat els primers cadells d’ós bru del Pirineu batejats pels nostres socis i simpatitzants.

DEPANA continua sent el principal actor, fora de les Administracions publiques, implicat en la conservació de l’ ós bru als Pirineus.

Som la ONG més activa, coneguda i amb més prestigi que treballa amb el seguiment i conservació de l’os bru als Pirineus.

Resultats de seguiment 2016

Durant la primavera de 2016 Marc Alonso, membre de la Junta Directiva i expert en l’ós bru, ha pogut localitzar i monitoritzar una óssa amb cadells al municipi de Naut Aran, a la Vall d’Aran.

La  família ursina ha estat seguida durant 10 dies, a una distància suficient per tal de no provocar cap molèstia a aquesta  espècie protegida. El seguiment s’ha fet amb estreta col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran (CGA), reprenent així les rel·lacions entre les dos institucions, inexistents fins aquest moment.

Ossa amb dos cadells. Fotògraf: Oriol Alamany

També i amb col·laboració amb els guardes del CGA, s’han recollit mostres de genètica per a la seva anàlisi en el laboratori, a fi i efecte de conèixer la genètica de la mare, dels petits i del progenitor.

Paral·lelament al seguiment, s’ha realitzat un reportatge fotogràfic i audiovisual a càrrec del fotògraf de natura i membre de DEPANA, Oriol Alamany. La posterior difusió del material obtingut a través d’una nota de premsa de DEPANA, ha obtingut un molt important ressò mediàtic, i les imatges han estat emeses en diferents televisions, TV3, TVE, i en horaris de màxima audiència. També la premsa escrita i la ràdio ha recollit aquesta informació i en Marc Alonso ha fet diverses declaracions a diferents mitjans. També ha realitzat un reportatge sobre “El país de l’ós“.

També s’ha establert un pacte entre totes las administracions implicades en la  conservació de l’ós bru al Pirineu, CGA, Gen Cat, i ONC (França) perquè un cop coneguts els resultats de la genètica dels óssos, sigui DPN qui gestioni el “bateig” dels cadells.

Durant el seguiment primaveral també ha pogut localitzar una segona óssa amb 3 cadells al terme de Naut Aran. S’han recollit les corresponents mostres de genètica i estem a l’espera de conèixer els resultats.

A nivell Generalitat de Catalunya s’han mantingut reunions amb els responsables del Piros Life, per tal d’establir un conveni de col·laboració entre ells i DEPANA. Tot i manifestar la seva disposició encara esperem que aquest tema es concreti. No hem rebut de moment cap document tot i la nostra insistència.

Marc Alonso ha fet una xerrada sobre l’ós bru a l’escola de Salardú, Vall d’ Aran, per donar a conèixer entre els mes petits aquesta espècie. Així com també s’ha assessorat als Maristes de Lleida sobre un projecte científic sobre l’ós bru.

S’han continuat establint ponts de diàleg i col·laboració entre els col·lectius implicats amb l’ós bru, especialment ramaders i caçadors. Es continua potenciant i difonent l’ecoturisme envers aquesta espècie, amb empreses especialitzades i mitjans de comunicació

DEPANA continua sent el principal actor, fora de les Administracions públiques, implicat en la conservació de l’ ós bru als Pirineus.

Som la ONG més activa, coneguda i amb més prestigi que treballa amb el seguiment i conservació de l’os bru als Pirineus.

Resultats de seguiment 2015

Un any més, s’ha continuat fent el seguiment de l´ós bru a la Vall d´Aran, especialment durant el període primaveral. S’han trobat diferents indicis de la seva presència que permeten conèixer les seves preferències respecte a l´hàbitat i s’han pogut observar 2 óssos diferents als habitualment observats, un mascle jove i una femella adulta, durant un període total de 9 dies.
També s’ha continuat amb la feina de potenciar l´ecoturisme d´observació d´óssos i de fauna salvatge en general, a través de diferents mitjans de comunicació, a destacar un reportatge a Altaïr Magazine i diverses col•laboracions amb diaris i revistes.
S’ha realitzat un vídeo il•lustratiu del seguiment que es fa de l´ós bru amb Depana, i que s´ha penjat al web de l´associació. També va ser publicat al diari La Vanguardia.
En la mateixa línia dels darrers anys s’ha col•laborat amb els diferents actors i col•lectius implicats amb l’espècie, com ara caçadors, ramaders i hotelers. També s’han mantingut dues reunions amb els responsables de la seva gestió a la Generalitat de Catalunya, per tal de posar en valor la tasca de DEPANA com actor implicat en la conservació de l’espècie.

Resultats de seguiment 2014

S’ha fet el seguiment de la població d’ós bru a la Vall d´Aran, per part del Marc Alonso, membre de la Junta Directiva i expert en l’ós bru.

Hi ha hagut un seguiment exhaustiu del cas Aubèrta i s’han denunciat els fets en els mitjans de comunicació. Podeu veure la notícia clicant aquí.

També s’ha fet difusió en els mitjans de comunicació de notícies positives sobre l´ós bru al Pirineu. Entrevistes a diaris, radios i revistes.
Hi ha hagut la col•laboració habitual amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i amb els guardes del Conselh Generau d´Aran. S’ha fet una proposta per a que DEPANA formi part del Grup de treball de l´ós bru al Pirineu, feta al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Hem continuat donant informació i suport als ramaders amb bestiar en zones de presència ursina.
Col•laboració permanent amb els especialistes d´ós bru als Pirineus i Serralada Cantàbrica.
Col•laboració habitual amb els grups de conservació de la natura de França.
Formació de voluntaris de DEPANA en el seguiment de l´ós bru a la Vall d´Aran.

Resultats de seguiment 2013

El seguiment de la població d’óssos bruns de la vall d’Aran durant l’any 2013, ha estat extremadament difícil degut  a les condicions ambientals. Les abundants nevades que va patir la vall d’Aran durant l´hivern i la primavera de 2013 van dificultar enormement l’accés a les àrees ursines, degut a que la majoria de les pistes forestals van estar tancades per les allaus, la qual cosa va fer molt complicat i/o impossible l’accés a certes zones d’ús freqüent per l’espècie. La històrica riuada que la vall d’Aran va patir el 18 de juny de 2013 va fer malbé la ja deteriorada xarxa de pistes forestals, per la qual cosa el seguiment dels óssos encara es va veure més complicat.
Tot i això es van poder comptabilitzar 61 dies de seguiment, compresos entre l’1 d’abril de 2013 fins el 20 de juliol de 2013.
Les rutes a peu han aportat la trobada d’indicis com petjades o arbres marcats i s’ha confirmat la presència de l’espècie en llocs menys habituals, amb diverses observacions al Naut Aran. (Vall de Ruda i vall de Unyòla)
Aquestes observacions corresponen a:
Un zel entre Pyros i una femella indeterminada observats en 3 ocasions a la vall de Unyòla.
1 mascle d’uns 4-5 anys observat en 3 ocasions a la vall de Ruda.

Resultats de seguiment 2011

El seguiment comença el 13 d’abril i finalitza el 16 de juliol, centrat quasi exclusivament a la vall de Varradòs i suma un total de 57 dies de seguiment, durant els quals han estat observats 5 óssos diferents: Nhèu (observada 22 cops), Noissette (4 cops), femella indeterminada (1 cop ), Baloo (1 cop), Pyros (1 cop). En total els óssos han estat visualitzats durant 22 hores. El primer ós va ser vist el 29 d’abril i el darrer el 8 de juliol.
També s’ha estimat el nombre de gent que ha anat a veure els óssos, unes 700 persones comptabilitzades. La xifra real deu estar al voltant de 1000.
– Sortida:
Durant el cap de setmana del 18-19 de juny des de Depana es va realitzar la sortida del país de l´ós, amb gran èxit de participants (unes 40 pax) i d´óssos (3 exemplars observats).
– Reunions:
Trobada al refugi de la Honeria: Reunió amb membres d’associacions implicades en la conservació de l’ós bru (Bearn i Nature-Comminges) i amb el director de la International Bear Foundation (Gerard Baars). Es van acostar posicions i estratègies respecte a la conservació i recuperació dels óssos pirinencs.
– Entrevistes mitjans de comunicació:
Diverses entrevistes per parlar de l´ós bru: La Vanguardia, El Periódico, Diari Ara, El Mundo de los Pirineos.
– Savinar Naut Aran:
Participació activa en la descoberta del primer (i de moment únic) savinar aranès. S´ha localitzat i documentat la primera cita de savina de muntanya (Juniperus sabina) a la Val d´Aran i també a la conca hidrogràfica de la Garona.
Aquesta notícia ha estat àmpliament recollida en la premsa comarcal i regional durant el passat setembre.
Suport al projecte LIFE ÓS sol·licitat per les comunitats pirinenques, les comunitats cantàbriques i l’Estat espanyol:
Davant una irracional campanya contra un nou projecte LIFE sobre la conservació de l’ós del Pirineu, DEPANA va redactar un manifest de suport consensuat amb altres associacions conservacionistes aragoneses i navarreses. L’esmentat projecte LIFE suposa un pas endavant en la conservació del plantígrad, ja que per primer cop hi participen totes les comunitats pirinenques (entre elles Catalunya) i les cantàbriques amb presència d’ós. El projecte està en fase d’estudi a Brussel·les i preveu entre moltes altres accions, l’alliberament de 3 nous óssos al Pirineu.
L’ós bru a la web de Depana:

Xerrada sobre l’ós bru a la Universitat Autònoma de Barcelona:
Es va realitzar a l’aula magna de la Universitat Autònoma de Barcelona davant el gran interès que va suposar. El ponent va ser el Sr. Joan Maluquer.

Resultats de seguiment 2010

S’ha realitzat un pòster divulgatiu sobre l’ós bru del Pirineu, l’objectiu del qual és el de sensibilitzar favorablement i millorar l’acceptació de la presència d’aquesta espècie “paraigua” entre la població, especialment de les zones ursines.
El póster tracta els següents temes:
– Biologia de l’ós: descripció, alimentació, hibernació, reproducció, hàbitat
– Mapes i distribució de l’ós a Catalunya, la península ibèrica i Europa
– L’ós i l’home: caça, ramaderia i turisme.
– Què fer quan et trobes un ós
La seva distribució s’ha realitzat mitjançant el Parc Natural de l’Alt Pirineu i la seu de DEPANA. Hi ha exemplars disponibles pels qui ho desitgin.
Amb l’objectiu de millorar la informació i sensibilització de l’ós bru del Pirineu, s’han actualitzat i ampliat els continguts de l’apartat de l’ós bru de la web de DEPANA