Dins d’aquest apartat serà indicada quina ha estat la història de la Serra de Collserola entesa com a espai natural.

Cal indicar en aquest sentit que l’actual Parc Natural i les Reserves Naturals Parcials suposen la protecció d’una part de la Serra de Collserola.