Activitat internacional 2017

L’activitat internacional de DEPANA durant el 2017 s’ha centrat en dues organitzacions de les que som membres, MedPAN i la UICN.

Durant aquest període hem seguit participant activament a MedPAN des de la seva junta directiva i hem renovat la presidència per tres anys. De tota l’activitat duta a terme en el context de MedPAN, son especialment rellevants la participació a la Conferència de l’ONU sobre l’objectiu de desenvolupament sostenible 14, dedicat als Oceans, celebrada del 5 al 9 de juny a Nova York, en la que vam participar organitzant diferents “side events” així com en intervencions en sessions plenàries; i el IV Congrés Internacional d’Àrees Marines Protegides (IMPAC 4) celebrat a La Serena (Xile) del 4 al 8 de Setembre i la reunió ministerial de Viña del Mar el 9 de setembre, també sobre conservació marina.

Enguany, el taller anual d’intercanvi d’experiències de MedPAN i l’assemblea general es van celebrar a Izola (Eslovènia) del 27 de novembre al 1 de desembre, i es van centrar en el treball de les AMP en la gestió de deixalles marines, així com en el debat sobre la propera estratègia de MedPAN 209-2023. Ambdós esdeveniments van ser presidits per la representant de DEPANA i Presidenta de MedPAN, Purificació Canals. Desde la presidència també s’ha participat al llarg de l’any en totes les reunions de la junta directiva (mensuals), del Bureau, així com del Comitè científic i del Comitè consultiu de MedPAN.

Dins d’aquesta llista d’activitats, cal subratllar especialment tots els temes associats al seguiment del Conveni de Barcelona i el de Diversitat Biològica (CDB) i la participació en activitats especifiques del CDB com el taller de formació de formadors per països en desenvolupament, sobre la planificació de l’espai marí, organitzat el Setembre a Seocheon (Rep. de Corea), en qualitat de formadors. Per a més detall sobre l’activitat realitzada per MedPAN, consultar: http://medpan.org/about/

Pel que fa a la UICN, enguany DEPANA va participar el 9 i 10 de novembre, al Fòrum del Comitè Espanyol Celebrat a Barcelona, que va aprofundir en el treball fet el 2016 al congrés mundial de la UICN celebrat el 2016 a Hawaii.

Aquest any també s’han celebrat una Assemblea ordinària i una extraordinària del Consell Ibèric de Defensa de la Natura (CIDN), que han permès actualitzar els càrrecs de l’entitat i posar-la al dia en temes administratius, així com desbloquejar el compte de Bankia que era inaccessible des de fa anys.

A més, al llarg de tot l’any, també s’ha fet seguiment i difusió de l’informe de la Queixa/Pilot presentat a la Comissió Europea i Comissió de Rogació del Parlament europeu que es manté obert per incompliments en el Delta del Llobregat. Així, al mes de gener, es va presentar l’informe a la Comissió Europea. Al setembre, es va mantenir una reunió amb membres de la Comissió Europea per tractar sobre aquesta Queixa/Pilot. I, al setembre, es va assistir a la vista al Parlament europeu sobre la nostra Petició que, actualment, es manté oberta.