Activitat Internacional 2013

Pel que fa a l’activitat internacional, durant l’any 2013 DEPANA ha estat activa fonamentalment a la xarxa MedPAN amb el treball realitzat com a membres y presidents del consell d’administració d’aquesta entitat. També s’han fet gestions per avançar amb la dissolució del CIDN, però encara no s’ha finalitzat el procés.

Durant aquest període s’ha continuat treballant per donar suport a la gestió de les àrees marines protegides (AMP) a la Mediterrània, amb la perspectiva de col·laboració i coordinació amb altres institucions habitual de MedPAN. A més del suport directe als gestors d’AMP, destaquen els memoràndums d’enteniment amb el WWF, amb la UICN o el Conservatoire del Littoral, etc., així com el treball amb el Conveni de Barcelona i els seus diferents centres (PAM, RAC/SPA, RAC/SCP, RAC,PAP) i també el treball amb el Conveni de diversitat biològica (CBD) que enguany s’ha vist reforçat amb l’organització d’un esdeveniment conjunt durant IMPAC3 (Congrés mundial de les AMP) dirigit a organismes donants. Igualment s’han reforçat les relacions amb les principals institucions europees i mediterrànies (Comissió europea, Unió per ala Mediterrània, Comissió general de pesca de la Mediterrània).

S’ha treballat molt per tal d’assegurar el fiançament de MedPAN i les seves activitats per als propers anys, especialment gràcies a un acord signat a inicis d’any amb la Fundació MAVA de Suïssa. Com en anys anteriors MedPAN ha seguit amb la seva convocatòria d’ajuts a petits projectes per a gestors d’AMP, i enguany a més a més, hem fet una convocatòria nova conjunta amb el CBD per a trobar projectes sobre AMP a la Mediterrània que siguin finançats per la iniciativa Lifeweb.

Durant el 2013 és especialment rellevant l’edició i difusió pública de l’informe sobre l’estat de les AMP a la Mediterrània. En francès: Statut des Aires Marines Protégées en mer Méditerranée  I en anglès: The Status of Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea

Ha estat un any de molta activitat associada al tema de les AMP, on destaca especialment la setmana del Congrés mundial de les AMP (IMPAC3) a Marsella i la conferència d’alt nivell que es va dur a terme tot seguit a Ajaccio (Còrsega).

Igualment tota l’activitat d’elaboració de materials de suport i de capacitació per a la gestió ha seguit reforçant-se i es poden trobar tots els documents en línia a la web de MedPAN.

Per a informació detallada sobre l’activitat de MedPAN durant el 2013, es pot consultar l’informe d’activitat presentat a l’assemblea general que estarà properament en línia a la web.

A més a més de les reunions mensuals de Consell d’administració, per via telefònica, per a la gestió interna de l’entitat, a continuació es detallen les activitats més rellevants dutes a terme des de la Presidència:

16 de gener

Paris- Reunió amb l’Agència francesa de desenvolupament i el Fons francès per al medi ambient mundial. Entitats donants de MedPAN.

30 de gener

Barcelona- Reunió amb el Centre d’activitat regional per al consum i la producció sostenibles (RAC/SCP) del Pla d’acció de la Mediterrània (PAM) del Conveni de Barcelona.

6-8 febrer

Marsella- Col·loqui sobre esculls artificials. Participació en una taula rodona.

21 de febrer

P.N. Illes Medes i Montgrí- Visita i reunió de treball amb l’equip gestor del Parc natural.

4-8 de febrer

Tirana (Albània)- Reunió de les entitats partners de la Fundació MAVA (Suïssa) principal donant de MedPAN, i reunió de membres de la UICN de la zona dels Balcans.

13-14 de març

Màlaga- V Taller transfronterer de desenvolupament sostenible i diversitat cultural. Organitzat per la Fundació Menara.

20-22 de març

Rabat (Marroc)- Presentació d’una ponència i participació en les Jornades del projecte de creació d’àrees marines protegides per al suport a la pesca artesanal.

26 de març

Marsella- Inauguració del nou local de MedPAN al C/ Saint Suffren, 48.

2 d’abril

Barcelona- Reunió amb el Secretariat de la Unió per a la Mediterrània (UpM).

8-9 d’abril

Barcelona- Participació a laprimera Reunió del grup d’experts en consum i producció sostenibles del RAC/SCP.

11 d’abril

Brussel·les- Parlament Europeu. Presentació sobre MedPAN i es àrees marines protegides a la Mediterrània al grup de treball de medi ambient de l’Assemblea parlamentària de la UpM.

19 d’abril

Màlaga- Reunió de treball sobre el projecte POCTEFEX Alboran de la UICN-Med.

23-25 d’abril

Atenes (Grècia)- Reunió de treball del PAM sobre la perspectiva ecosistèmica (EcAp: EcosystemApproach).

2-3 de maig

Palma de Mallorca- conferència “Creixement Blau a la Mediterrània: perspectives d’Espanya”.

6-7 de maig

Barcelona- Reunió de treball del Consell científic de MedPAN

9-13 de maig

Split (Croàcia)- Reunió de la Comissió general de pesca de la Mediterrània (CGPM).

16-17 de maig

Màlaga- Reunió del consell d’administració de MedPAN

20-24 de maig

Malta- Presentació al Dia marítim europeu, organitzat per la Comissió europea.

26-28 de maig

Estocolm (Suècia)- Presentació a la reunió del grup de treball de medi ambient de de l’Assemblea parlamentària de la UpM.

3 de juny

Barcelona- Reunió amb el Secretariat de la Unió per a la Mediterrània (UpM).

7-12 de juny

Malta- Reunió de la Comissió de desenvolupament sostenible del PAM.

19-21 de juny

Màlaga- Reunió de treball sobre el projecte POCTEFEX Alboran de la UICN-Med.

22-24 de juny

Mònaco- Participació i ponència a la “Monaco Blue Initiative” presidida pel Princep Albert II de Mònaco.

26-27 de juny

Paris- Reunió amb representants dels Ministeris de medi ambient i de pesca.

30 de juny a 6 de juliol

Rabat (Marroc)- Reunió de Punts focals del Protocol sobre àrees especialment protegides i biodiversitat del conveni de Barcelona.

26-30 d’agost

Marsella- Reunions amb diverses administracions franceses i els representants del Banc mundial del Centre d’integració mediterrani.

9-14 de setembre

Atenes (Grècia)- Reunió del Pla d’acció de la Mediterrània (PAM) del Conveni de Barcelona

24-25 de setembre

 

P.N. de Brjuni (Croàcia)- Reunió d’AdriaPAN. Xarxa d’AMP de l’Adriàtic.

26 de setembre

Barcelona- Presentació al Saló nàutic internacional

27 de setembre

Barcelona- Reunió amb el Secretariat de la Unió per a la Mediterrània (UpM).

7-10 d’octubre

Salamanca- Diverses presentacions a WILD10- Congrés mundial de la vida salvatge

12-17 d’octubre

Montreal- Reunió del SBSTTA (CBD). Òrgan subsidiari científic i tècnic del Conveni de NNUU sobre la diversitat biològica.

20-25 d’octubre

Marsella- Diversos esdeveniments durant IMPAC3- tercer congrés mundial de les AMP. Coorganització del sopar/esdeveniment per a donants del CBD.

26-28 d’octubre

Ajaccio (Còrsega)- Reunió ministerial per a la protecció dels oceans.

30 d’octubre

Palermo (Sicília)- Participació a la conferència sobre àrees protegides i economia verda organitzada per la Federparchi.

31 d’octubre – 1 de novembre

Ústica (Sicília)- visita de treball al director de l’AMP de l’illa.

14-15 de novembre

Hyères (França)- Consell d’administració i Assemblea General de MedPAN

18-19 de novembre

Aix-en-Provence (França)- Reunió del Comitè de recerca i gestió de la Iniciativa PIM (petites illes de la Mediterrània) del Conservatoire du Littoral.

20 de novembre

Brussel·les- Reunions diverses a la comissió europea (DG medi ambient, DG pesca i DG cooperació).

27-28 de novembre

Malta- Simposi sobre Pesca artesanal de la CGPM. Taller organitzat per MedPAN sobre pesca artesanal i AMP.

2-7 de desembre

Estambul (Turquia)- Conferencia de les parts (COP 18) del Conveni de Barcelona.

17-19 de desembre

Madrid- diverses reunions de treball amb el Ministeri de medi ambient, rural i marí (DG de costes i DG de protecció dels recursos pesquers) i amb l’Organisme autònom de parcs.